صفحه اصلی » Adeli110 آرشیف نویسنده

Posts by: Adeli110ابوطالب مظلوم تاریخ

(تجلیل از مقام سید بطحا، حضرت ابوطالب(علیه السلام) بر همه امت اسلا‌م لا‌زم وضروریست) یکی از چهره‏ های نامداری که داوری‏ های متفاوتی را متوجه...