صفحه اصلی » Adeli110 آرشیف نویسنده (صفحه 4)

Posts by: Adeli110حجت الاسلام والمسلمین داکتر سید محمد علی جاوید از رهبران جهادی و مشاور رئیس جمهور

https://www.youtube.com/watch?v=WlP7N0U2X48 کتاب روایان عشق «درنگی به قیام چنداول» اثرحجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جعفرعادلی حسینی که در رابطه با جهاد مردم افغانستان بخصوص قیام چنداول نوشته شده، این...

حجت الاسلام سید محمدتقی حیدری، رئیس موسسه فرهنگی- هنری نمارسانه

https://www.youtube.com/watch?v=CxIKm4t8Qfc کتاب روایان عشق «درنگی به قیام چنداول» اثرحجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جعفرعادلی حسینی که در رابطه با جهاد مردم افغانستان بخصوص قیام چنداول نوشته شده، این...

سید خلیل الله انوری رئیس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان و مشاور ارشد شورای امنیت

https://www.youtube.com/watch?v=ZwGcjprsxZU&feature=youtu.be کتاب روایان عشق «درنگی به قیام چنداول» اثرحجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جعفرعادلی حسینی که در رابطه با جهاد مردم افغانستان بخصوص قیام چنداول نوشته شده، این...

استاد وحید مژده ، استاد دانشگاه، کار شناس امور سیاسی و پژوهشگر

https://www.youtube.com/watch?v=RDF7EyK1Mf8 کتاب روایان عشق «درنگی به قیام چنداول» اثرحجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جعفرعادلی حسینی که در رابطه با جهاد مردم افغانستان بخصوص قیام چنداول نوشته شده، این...