صفحه اصلی » نقد و پاسخ

"نقد و پاسخ"عالمی بلخی از شعار تا عمل

این روزها به مناسبت بیست‌و سومین سالگرد کشته شدن مرحوم عبدالعلی مزاری، دبیر کل پیشین حزب وحدت اسلامی محافل و نشست های متعددی در داخل...