صفحه اصلی » مصاحبه

"مصاحبه"نقش تقوا در زندگی

[singlepic id=2270 w=133 h=130 mode=watermark float=right] یکی از برنامه های معارف اسلامی تلویزیون نور، «هدایت نور» می باشد، عصر روز چهارشنبه 30 ثور 1393 خورشیدی مجری...

صداقت و راستی

[singlepic id=2233 w=320 h=240 mode=watermark float=left] روز چهار شنبه مورخ 15 دلو 1392 خورشیدی حجت الاسلام سیدجعفرعادلی حسینی مهمان برنامه زندگی با مجری گری بهشته شاهین...

انتخابات از نگاه اسلام

[singlepic id=2220 w=133 h=130 mode=watermark float=left] روز دو شنبه 26 حوت 1392 خورشیدی  در شبکه نور برنامه «هدایت نور»  ابتداء توسط مجری برنامه جناب محمد اسماعیل...