صفحه اصلی » مصاحبه (صفحه 4)

"مصاحبه"نشر حقايق در نشريه پامير

[singlepic id=218 w=133 h=100 mode=watermark float=right]  رئیس نشرات شهرداری کابل اعلان كرد: نشر حقايق در نشريه پامير  دليل انفكاك  وي و معاونش  گردیده است قبل ازظهر...