تلویزیون نور برنامه آخر خط

در تلویزیون نور برنامه آخر خط، شب عاشورای ۱۴۳۷ هجری قمری، برابر ۲ میزان ۱۳۹۴ خورشیدی  در باره عظمت، حرمت و درسهایی از عاشورای حسینی علیه السلام…..Comments are closed.