نمایش نوار ابزار

آونگ از صلیب شکسته

دوشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۸۹

(اسلام ستيزي صهيونيست ها  با  مسيحيت سازي در افغانستان)

   در سالهاي اخير با آمدن  نيروهاي خارجي در افغانستان، زمينه براي مسيحيت سازي در افغانستان بيشتر گرديد، بارها اين نگراني در جلسات متعدد شوراي علماي شيعه و شوراي اخوت اسلامي (نگارنده بعنوان منشي شوراي اخوت)، بحث و راه بيرون رفت از اين معضلات صورت گرفت، آيت الله محسني بارها مبارزات شيخ محمود حلبي  را مثال مي زد و اظهار مي داشت كه ما بايد همانند حلبي در اين راستا كار كنيم، ايشان در  يكي از جلسات هفتگي شوراي اجرائي يكي از اعضاي شوراي علماي شيعه كه  اهل قلم هست، از وي نام برد و اضافه نمود كه اينها بايد براي شناسايايي اشخاص و مراكز مسيحي سازي توظيف گردد،

در نهايت اين مسئوليت از سوي شوراي علماي شيعه به عهده حجت الاسلام والمسلمين حاج آقاي رئيس كميسيون تبليغات شوراي علماي شيعه گذاشته شد و ايشان از آن زمان دوتن از افراد مورد اعتماد شان را جهت شناسايي مراكز مسيحيت سازي توظيف نمودند، از آنجاييكه جناب آقاي هادي جهت تداوي به خارج از كشور سفر نموده بود در چنين شرايطي اشتباهاتي توسط افراد موظف شده وي صورت مي گيرد و قضيه افشاء مي شود، با افشاء اين پروژه برخي حلقات سياسي به انواع مختلف بهره برداري نمودند و اين حركت را از مسير اصليش منحرف ساختند.

پس از آنكه يك شبكه خصوصى تلويزيونى فلمى را به نشر رساند، عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد كشورضمن يك كنفرانس مطبوعاتى اظهار داشت كه اين وزارت فعاليت  هاى  دو موسسه  خارجى بنام هاى  (NCA) يا موسسه كمك كننده كليساى ناروى  و(WCF ) يا موسسه خدمات جهانى كليسا را كه متهم به پخش نصرانيت وتبليغ براى آيين منحرف مسيحيت درافغانستان مى باشند، به حال تعليق درآورده ودر مورد اتهامات وارده برآنها تحقيق مى كند.

هرچند ترویج مسیحیت در افغانستان از سالها قبل توسط موسسات غربی به طور پنهانی وجود داشته و صدها تن از اتباع کره جنوبی که به عنوان توریست، اما در حقيقت براي ترويج و تبليغ مسيحيت به افغانستان سفر کرده بودند،  با اعتراض تعداد از مسلمانان  رو برو شدند که در نهایت باعث اخراج این توریستان توسط دولت از کشور انجامید، البته آمار دقیقی از پیروان آیین مسیحیت در افغانستان در دست نیست، اما دو سال قبل سازمان سیا، پیروان دین مسیح در این کشور را 500 هزار نفر تخمین زد که در اجرای اعمال دینی خود با محدویت رو به رو هستند.

در اين جزوه به برخي گزارشات و ديدگاهها اشاره مي گردد، در نظر است تا در آينده تحقيقات بيشتر در اين زمينه صورت گيرد.

دانلود کتاب آونگ از صلیب شکسته