نمایش نوار ابزار

از ژورناليستان حكومتى نبايد منحيث برده و غلام استفاده شود

پنجشنبه ۲۲ میزان ۱۳۸۹

  مديرمسؤول بركنار شدۀ نشریۀ پامير:

از ژورناليستان حكومتى نبايد منحيث برده و غلام استفاده شود

در نشست خبرى اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان از رسانه هاى كشور كه مطابق روحيۀ ماه مبارك رمضان نشرات دارند، قدردانى صورت گرفت.

اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان از رسانه هاى كشور كه در ماه مبارك رمضان برنامه هاى ويژه دارند و مطابق روحيۀ اين ماه مبارك نشرات مى دارند اظهار سپاس كرد.

 

عبدالحميد مبارز رئيس اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان ديروز پيش از چاشت در يك نشست خبرى در مقر آن اتحاديه ضمن اظهار قدردانى از رسانه ها، از مسؤولان رسانه هاى كشور خواست تا نشرات خود شان را همچنان در راستاى وحدت ملى و با درنظر داشت منافع علياى كشور، هم آهنگ سازند و در راستاى تأمين صلح و خشونت زدايى با يكديگر همكارى نمايند و از مسايلى كه در ميان مردم جدايى مى آورد ، پرهيز كنند.

به همين قسم مبارز از نهاد هاى دولتى كه در برابر موضع اتحاديه مبنى بر دفاع از حقوق خبرنگاران، از بى تفاوتى كار مى گيرند، انتقاد به عمل آورد و گفت كه اعتراض ما را بايد وزارت هاى عدليه، اطلاعات و فرهنگ و ادارات عدلى و قضايى كشور بشنوند و از خود واكنش چه مثبت يا منفى نشان دهند. وى مثـال زد كه در نشست خبرى پيش ما از انفكاك مير على اصغراكبرزاده رئيس نشرات پيشين تلويزيون ملى انتقاد به عمل آورديم، اما از جانب هيچ نهاد واكنشى را دريافت نكرديم.

پس از آن رئيس اتحاديه از بركنارى رئيس نشرات شهردارى كابل و سكرتر مسؤول نشریۀ پامير يادكرد و گفت كه ما باز هم انفكاك آنها را مورد غور و بررسى قرار مى دهيم و در جلسات آينده تصميم مى گيريم كه با شهردارى كابل چگونه برخورد نماييم.

به همين قسم سيد جعفر عادلى «حسینی» رئيس نشرات شهردارى كابل و مدير مسؤول نشريۀ پامير و محمد مهدی ثاقب سكرتر مسؤول آن نشريه بركنارى خود شان را از شهردارى كابل غير موجه و سليقوى دانستند و گفتند كه آنها بنابر عقده هاى شخصى شهردار كابل از وظيفه سبكدوش شده اند.

   آنها در ادامۀ توضيحات خود شان تصريح كردند كه از ژورناليستان حكومتى نبايد منحيث برده و غلام استفاده شود و بايد آنها هم بتوانند حقايق كشور شان را بيان كنند و از مداحى و چاپلوسى اجتناب ورزند.

آقاى ثاقب به صراحت اعلام داشت كه در شهردارى كابل چنگال هاى مافيا تا عمق فرو رفته و زمانى كه ما از حقوق خبرنگاران رسانه هاى خصوصى دفاع مى كرديم، مورد تهديد مسؤولان شهردارى كابل قرار مى گرفتيم.

در ختم توضيحات آنها، خبرنگاران حاضر از رئيس اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان و مدير و سكرتر مسؤول نشریۀ پامير، سوالات خود شان را مطرح كردند كه از جانب آنها پاسخ داده شد.

منبع:

روزنامه آرمان ملی شماره 1295 پنج شنبه 4 میزان 1387

مطالب مشابه