اطلاعیه

  با توجه به امواج بیداری اسلامی و خیزش ملت‌های مسلمان منطقه خاورمیانه و کشورهای تحت ظلم و ستم علیه حکام ظالم و فاسد،  به ویژه در بحرین، لیبی و یمن، حملات وحشیانه رژیم‌های دیکتاتور و به خطرافتادن منافع استکبار جهانی و توطئه‌های این قدرت‌های ستمکار برای جلوگیری از تهدید بیشتر منافع شان افزایش یافته که جهت سرکوب نمودن ملت های مسلمان و آزادیخواه و دخالت نظامی گسترده علیه قیام های اسلامی به ویژه در کشور مسلمان بحرین به سرکردگی آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیستی علیه جان، مال، ناموس، عزت و شرف مسلمانان آغاز گردیده و خبرهای تکان دهنده مبنی بر کشتار فجیع مسلمانان بحرین،  مجروح و زخمی شدن آنان، دل هر مسلمان آگاه و بشر‌دوستی را به درد می آورد.

شورای اخوت اسلامی افغانستان از قیام‌های مردمی، مظلومیت و حقانیت مسلمانان مصر، یمن، لیبی، اردن، تونس و به ویژه بحرین حمایت کرده و از خداوند متعال پیروزی اسلام و مسلمانان و پایان عمر حکام مستبد و ظالم و نابودی دشمنان اسلام و قرآن را در سراسر عالم خواسته و هرگونه لشکرکشی و دخالت‌های نظامی کشورهای منطقه به ویژه دخالت آشکار و گسترده عربستان سعودی و امارات را در کشتار مردم بی‌دفاع و مسلمان بحرین محکوم نموده و انتظار ما و قاطبۀ مسلمانان جهان از سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی این است که در این مورد با رای قاطع خود جلو خونریزی و نسل کشی را بگیرند و با فیصله فوق العاده در این مورد اقدام جدی نمایند.

سران دیکتاتور و فرعون صفت کشورهای اسلامی از سرنوشت بن علی و مبارک درس بگیرند و بدانند نوکری برای آمریکا، انگلیس و اسراییل، همانا پشت کردن به خواست های ملت مسلمان و سقوط در گردابی هولناک خواهد بود؛ آن هم در هنگامه ای که جبهه استکبار در اقدامات هماهنگ،‌ در مقابل جبهه بیداری اسلامی ایستاده است و می کوشند که اتحاد و برادری اسلامی را مضمحل سازند.

شورای اخوت اسلامی افغانستان 28/12/1389Comments are closed.