نمایش نوار ابزار

اطلاعیه

یکشنبه ۲۹ حوت ۱۳۸۹

  نصر من الله وفتح قریب

قیام های مردمی در کشورهای عربی، نشانۀ نابودی و ذلت استعمار واستکبار جهانی وبیداری ملت های مسلمان و نفی سلطه استبداد وظهور انوار درخشان مردم سالاری دینی در جهان اسلام است.

مسلمانان وآزادیخواهان جهان می باشد، غربی ها  و هم پیمانان شان  بدانند که دوران سیاه استبداد بین المللی به پایان رسیده  و مسلمانان جهان اعم از شیعه وسنی تا نابودی سلطه بیگانگان و از میان برداشتن طاغوت ها به مبارزات اسلامی خود ادامه می دهند و دست استعمارگران غربی و اروپایی را ازمقدرات امت اسلامی کوتاه خواهند کرد.

بنیاد فرهنگی، تبلیغی پیامبراعظم(ص)  با اعلام مراتب انزجار خود  از دخالت استکبار جهانی وعمال ستمکار آن در منطقه، خواستار توقف دخالت بیگانگان مخصوصا کسانی که خود را خادم الحرمین می‌دانند و آنها امروز به کشور مسلمان دیگری لشکر‌کشی کرده‌ و به کشتار مسلمانان مظلوم و به پا خواسته بحرین پرداخته است.

با ابراز تاسف از سکوت مجامع بین المللی وسازمان کنفرانس اسلامی، از آنان و سران عرب می خواهیم تا در قبال این جنایات ساکت نمانده و به مسئولیت دینی خود عمل نمایند.

بنیاد فرهنگی، تبلیغی پیامبراعظم(ص)26/112/1389