نمایش نوار ابزار

اعلام سه روز ماتم ملی در کشور

یکشنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۳

حوادث طبیعی برف کوچ وسیلاب های اخیر در کشور خسارات سنگین انسانی و مالی را در ولایات پنجشیر، تخار، بدخشان، بامیان، دایکندی، لغمان، ننگرهار و سایر نقاط کشور ببار آورد، مخصوصا تلفات بیش از دو صدتن از ولایت پنجشیر که دولت به منظور یادبود از قربانیان رویدادهای طبیعی؛ سه روز را ماتم ملی در کشور اعلام نمود و در این سه روز پرچم افغانستان در تمامی نهادهای رسمی و نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان در سراسر جهان نیمه برافراشته خواهد بود و رئیس جمهور اشرف غنی، نیز سفر به ایران را به خاطر فاجعه پنجشیر به تأخیر انداخت.

این فجایع انسانی باعث تأسف و تاثر شهروندان افغانستان ودیگر مسلمانان گردید، ما این مصائب به ملت مسلمان افغانستان، بالخصوص خانواده های داغدار و مصیبت دیده آنان تسلیت گفته، برای قربانیان حوادث طبیعی غفران و برای بازماندگانش صبر آرزو می نمایم.

مطالب مشابه