نمایش نوار ابزار

انوری بزرگ فراتر از صف بندی های قومی و سمتی می اندیشید

دوشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۶

سپهسالار جهاد و مقاومت سترجنرال فقید سید حسین انوری، در دوره جهاد برضد ارتش سرخ و نیز مقاومت ضدطالبانی از چهره های درخشان محسوب می شد و دستاوردهای بزرگی داشت.
انوری بزرگ از جمله شخصیت های بزرگ جهادی بود که سالهای زیادی از عمرش را در راه خدمت به وطن و دفاع از کشور گذراند و از فرماندهان مهم مجاهدین بود که بخاطر آزادی کشور از قشون سرخ شوروی تلاش ها و مجاهدت های زیادی را انجام داد. پس از فروپاشی رژیم طالبان موصوف به عنوان وزیر زراعت و مالداری در دولت انتقالی و مدتی به صفت والی کابل ایفای وظیفه کرد، مدتی هم به عنوان والی هرات اجرای وظیفه نمود و در دو انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ ولسی جرگه به عنوان نماینده مردم کابل به شورای ملی راه یافت.

او مدت طولانی والی هرات بود که تغییرات اساسی در این ولایت بوجود آورد، او نه تنها در ولایت هرات بلکه در هرکدام از بخش های مسئولیتش موفقیت های چشم گیری داشت، ایشان بخاطر رشادت های که در سنگر های جهاد نمود به رتبه سترجنرالی رسید و نیز در زمان تصدی وزارت زراعت و ولایات مفتخر به مدال وزیر محمد اکبرخان گردیده بود.

مطالب مشابه