نمایش نوار ابزار

اولین شماره مجله برهان تجدید چاپ شد

دوشنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۰

    به جرأت می توان گفت تنها تریبون رسمی تشیع افغانستان در چهل سال گذشته مجله برهان بود.

بنابه اقرار علمای افغانستان مجله برهان اولین و تنها زبان گویای حوزه علمیه و تشیع افغانستان در دوران قبل از حاکمیت کمونیست ها در این کشور بود که توسط حضرت آیت الله العظمی سید محمد سرور واعظ شهید(ره) راه اندازی می گردد.

این مجله علاوه بر مطالب دینی مختلف از جمله تاریخ، تفسیر و… به مطالب مورد نیاز روز نیز می پرداخت و بزرگان زیادی از حوزه علمیه و دانشگاه با این مجله همکاری داشتند و از آن جمع حضرت آیت الله محسنی و دکتر معصومی که با مجله مرتبط بودند و آیت الله محسنی به عنوان عضو هیئت تحریر نیز بود و مقالاتشان در آن چاپ می شد در قید حیات هستند و دیگر همکاران آن اگثرا در آغاز به قدرت رسیدن کمونیست ها به شهادت رسیده اند.

مطالب مشابه