نمایش نوار ابزار

حزب حرکت اسلامی افغانستان خواهان اعلام هر چه زودتر نتایج انتخابات شد

پنج‌شنبه 20 سنبله 1393

 بعد از ظهر  سه شنبه 18 سنبله 1393 خورشیدی سترجنرال سید  حسین انوری، رئیس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی در هوتل کابل ستار کابل خواهان اعلام هر چه زودتر نتایج آرای بررسی شده، گردید.
ستر جنرال سیدحسین انوری رئیس شورای رهبری  حزب حرکت اسلامی افغانستان گفت: برای اینکه مردم افغانستان از نا آرامی، درد و رنج رهایی پیدا کند، باید هر چه زودتر نتایج آرای تصفیه و بررسی شده اعلام شود.
آقای انوری افزود: باید به رای مردم افغانستان احترام گذاشته شده و دیگر بالای آرای تفتیش شده بهانه تراشی صورت نگیرد.
این اظهارات در حالی مطرح می گردد که روز دوشنبه تیم اصلاحات و همگرایی به دلیل اینکه در جریان تفتیش آرای پاک از ناپاک جدا نگردیده است، تأکید کرد که اعلام نتایج انتخابات را قبول ندارد.

رئیس شورای رهبری  حزب حرکت اسلامی افغانستان گفت: قضاوت پیش از وقت در مورد اعلام نتایج انتخابات قابل قبول نیست.
آقای انوری افزود: تمام آرزوهای شهدا و مردم کشور ما با انتخابات قانونی آنها توسط یک تعداد افراد که غیر مسولانه می اندیشد به یک کابوس درد، رنج نا امنی و اختلافات قومی و زبانی و سمتی مواجه شده است.
او از مردم خواست به هر نحوی که می شود خود را از اسارت یک عده عناصر که فقط برای منافع خود می اندیشند نه به خاطر عزت، شرف و تاریخ افغانستان، نجات داده و نباید پیش از این قربانی آنها شوند.
انوری گفت: انتخاباتی که حاصل درد، رنج، فقر و حتی بریدن انگشت این ملت می باشد، در قید یک سلسله هوس بازها قرار گرفته که مردم در هر لحظه نگران یک اتفاق جدید هستند.
به عقیده آقای انوری به میان آوردن وحشت و نگرانی در بین مردم از هر جانبی که باشد، یک عمل جنایت کارانه است.
آقای انوری گفت: مردم افغانستان یک وثیقه ملی دارد که به اساس آن پست اجرایی خلاف قانون اساسی کشور  است و هیچ کس صلاحیت آن را ندارد که چنین کاری را انجام دهد.
به درازا کشیدن انتخابات افغانستان انتقادهای ملی و بین المللی را به دنبال داشته است و مردم کشور هم هر لحظه ترس و نگرانی را به جان می پرورانند.

مطالب مشابه