نمایش نوار ابزار

در پناه آفتاب

چهارشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۴

مراسم عروسی یکصد زوج درشهرک سبزکابل

به مناسبت نیمه شعبان، جشن فرخنده میلاد باسعادت حضرت امام مهدی(عج) صد زوج جوانان عروسی شان را بگونه دسته جمعی در کابل جشن گرفتند. برگزار کننده گان این مراسم هدف از برگزاری چنین عروسی ها را جلوگیری از مصارف گزاف، طویانه های کمر شکن و عنعنات نا پسند حاکم در جامعه دانسته از تاجران و سرمایه داران میخواهند که با برگزاری عروسی های دسته جمعی این فرهنگ نیک را در جامعه ترویج دهند.

برگزار کننده گان این مراسم هدف از برگزاری چنین عروسی ها را جلوگیری از مصارف گزاف، طویانه های کمر شکن و عنعنات پاپسند حاکم در جامعه عنوان کرده از تاجران و سرمایه داران میخواهند که با برگزاری چنین عروسی ها این فرهنگ نیک را در جامعه ترویج دهند.

آنان همچنان مصارف گزاف و طویانه های بلند مراسم عروسی را در دین مبین اسلام ناجایز خوانده از جوانان خواستند که از مصارف بیجا در عروسی جلوگیری کرده عروسی شان را مطابق احکام و قوانین دین مبین سالام برگزار نمایند.

از سوی هم این زوج های جوان می گویند از اینکه عروسی شان مطابق اصول، قوانین ودستورات الهی و دین مبین اسلام برگزار گردید بسیار خورسند هستند.

هزینه این مراسم از سوی بنیاد خیریه حضرت ابوالفضل العباس پرداخته شده است. بگفته مسولان این بنیاد خیریه، سی و پنچ قلم جهیزیه بشمول فرش و دیگر لوازم ضروری خانه نیز به هر زوج تحویل داده خواهند شد. پیش ازین هم در بخشهایی از کشور عروسی های دسته جمعی به هدف ترویج این فرهنگ پسندیده و کاهش مصارف گزاف وکمر شکن عروسی ازسوی نهاد های خیریه وتجار ملی برگزارگردیده که با استقبال گرم شهروندان مواجه گردیده است.

برگزار کننده گان این مراسم هدف از راه اندازی این گونه عروسی ها را از بین بردن عنعنات ناپسند ومصارف گزاف طویانه عنوان کرده از تاجران وسرمایه داران کشور می خواهند که با راه اندازی چنین مراسم به تهی دستان ونیازمندان جامعه کمک کنند.

مصارف مجموعی این عروسی مبلغ شش میلیون افغانی بوده که از طرف بنیاد خیریه مردمی حضرت ابوالفظل العباس پرداخته شده است.اعضای این نهاد خیره همچنین تاکید میکند که آنان تصمیم دارند در هفته های آینده، نزدیک به دوصد چهل زوج جوان بی بضاعت دیگر را در زمینه عروسی کمک کنند.

این زوج‌ های جوان قصد دارند با برگزاری اینگونه مراسم فرهنگ ازدواج‌های دسته جمعی را در نقاط  مختلف کشور نهادینه سازند.

حضرت آیت الله ساجدی بعنوان آخرین سخنران از نهادهای خیر، تاجران ملی، حکومت و باشندگان کشور خواست که از برگزاری عروسی دسته جمعی و اسلامی حمایت کنند.