نمایش نوار ابزار

در گذشت حجت الاسلام سید ظاهر مبارز(ره)

دوشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۲

فرزند و پدر شهید که سالهای مدید عمرشریفش را در راه خدمت به جامعه سپری و پس از تجاوز شوروی سابق به افغانستان در جهاد ملت مسلمان این کشور، حضور فعال داشته و چندی قبل در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، داعی حق را لبیک گفت و بسوی معبود شتافت به اطلاع علمای محترم حوزه های علمیه، دانشگاهیان، فرهنگیان واحاد مردم متدین رسانیده میشود.

بدین مناسبت مجلس فاتحه بر گزار میگردد  که شرکت شما عزیزان باعث خوشنودی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگانش  خواهد بود.

زمان : روز جمعه 1/6/1392از ساعت 1:30 تا 3 بعد ازظهر

مکان : تپه سلام، مسجد جامع مدرسه محمدیه(حضرت آیت الله العظمی واعظ شهید)

فاتحه زنانه همزمان درسالن مدرسه بر گزار میگردد.

از طرف : سید حمیدالله اکبری، سید ضیا مبارز و سید مختار( پسران)؛ سیدسلیمان حیدری(ماما)؛ سید امان حسینی، سید امین محسنی، سید هاشم محسنی، سید صادق محسنی، سیدتقی محسنی، سیدهادی محسنی، سیدمهدی حیدری و سید صمد حیدری(پسران ماما)؛ سید عبدالعظمیم هاشمی، سیدعالم حسینی، سید رضاعباسی، سید جواد عباسی، سید علی هاشمی، سید محمدهاشمی و سید آقاشیرین حسینی(پسران عمو)؛ سید ناصر هاشمی(خسربر)؛ سیدناصر مشتاق، سیدعلی، سیدمرتضی، سیدالیاس، سیدجاوید،  سید امان و سید حامد(نواسه ها)؛ سید میرحسین عادلی، سید ولی اسدی، سیدامین حسینی، سید دل آقاحسینی و سیدناصر شهیدی(دامادان)؛ حجت الاسلام سید محمدانور عارف کربلایی، سید طاهرشاه حسینی، سید شیرآقا اکبری و حجت الاسلام سیدعالم ابراهیمی(یازنه ها)؛ سید باقرحسینی، سید ضیا صمدی، سید آقاگل علوی و داکتر سیدحسن وحیدی خواهر زاده ها؛ حجت الاسلام سید شمس الدین کاظمی، سیدآقاحسن میرزایی و سید میرحسین احمدی دامادان کاکا؛ حجت الاسلام سیدجعفرصالحی، سیدعوض روحا، سیدجان آقا احسانی، سیدعالم حسینی حجت الاسلام سیدجعفرعادلی«حسینی» و سیدشیرین آقا حسینی(بنی اعمام).