نمایش نوار ابزار

دعوت به محفل گرامی داشت هشتم ثور

شنبه ۷ ثور ۱۳۹۲

فرهیخته گرامی

 افتخار داریم باحضور جناب عالی و دیگر فرهیختگان گرامی «بمناسبت هشتم ثور» سالروز پیروزی جهاد اسلامی افغانستان را  برگزار نماییم.

آرزو مندیم با حضور سبزتان بیش از پیش  برغنامندی این محفل افزوده و گامی شایسته ای در راستای همبستگی و عزت اسلامی برداریم.

زمان:

 یکشنبه 8/2/ 1392 از  ساعت 8:30  تا پایان محفل

مکان:

کارته چهار، مقابل تحصیلات عالی، هوتل شهزاده شهر

از طرف:

 شورای اخوت اسلامی افغانستان