نمایش نوار ابزار

روز ششم محرم، مصیبت علی اکبر علیه السلام

چهارشنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۴

ذکر مصیبت حضرت علی اکبر علیه السلام  توسط سید جعفرعادلی حسینی در روز ششم محرم ۱۴۹۴ خورشیدی، برابر ۲۸ میزان ۱۳۹۴ خورشیدی در مدرسه محمدیه شهید آیت الله العظمی واعظ  واقع تپه سلام کابل.

مطالب مشابه