نمایش نوار ابزار

زمری باهر: دوسال قبل با تلاش مرحوم آقا صاحب انوری نام سادات درج تذکره الکترونیکی شد

سه شنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۳ خورشیدی، زمانی که بحث هویت اقوام، مخصوصا سادات معظم در شناسنامه ی الکترونیکی سرو صدا ایجاد نمود، دقیقا دهه ی سوم حوت ۱۳۹۳ خورشیدی سپه سالار جهاد و مقاومت، فقید سید حسین انوری و هیئت همراه از ریاست ثبت نام توزیع شناسنامه های الکترونیکی دیدن نمودند و از رئیس محترم آن ریاست جناب آقای زمری باهری، روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی و چگونگی اطلاعات و نام سادات در دیتابیس و چالش های موجود معلومات خواستند.

در این نشست مرحوم آقای انوری،  قوم گرایی را  از نظر عقلی و منافع ملی مردود خواند و گفت: برخی کسانی که معتقد به این امر نیستندعده‌ای را مجبور به موضع گیری می کنند و هرچند که بر اساس قانون اساسی، همه مردم کشور باید به یکدیگر احترام داشته باشند و در تطبیق قانون نیز، باید با همه یکسان برخورد شوند و حقوق شهروندی برای همه، محترم شمرده شوند.

بعد از ظهر امروز، شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۵ خورشیدی، محترم سید خلیل الله انوری؛ رئیس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان و مشاور شورای امنیت و هیئت همراه ایشان، ازمرکز صدور تذکره های الکترونیکی دیدار و با زمری باهر رئیس این مرکزملاقات و پیرامون توزیع  این سند ملی گفتگو نمودند.

در این ملاقات جناب آقای باهر با یادآوری از تلاش و دلسوزی های بی دریغ رهبر فقید حزب حرکت اسلامی افغانستان، سترجنرال حاج سید حسین انوری قدر دانی نموده و اظهار داشت: در آغاز به کار صدور تذکره های الکترونیکی و نظارت دقیق ایشان بعنوان یک شخصیت ملی جهت تأمین و تحقق عدالت اجتماعی و انجام این روند ملی برای تمامی اقوام و شهروندان افغانستان، از این پروسه ی ملی حمایت نمودند.

در این دیدار حاج سید خلیل الله انوری، رئیس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان و مشاور ارشد شورای امنیت با اشاره به اهمیت این روند ملی، تحقق و عملی شدن این پروسه را از جهات مختلف دارای اهمیت بسزایی دانسته و بر شفافیت و تامین حقوق تمامی شهروندان و اقوام محترم کشور در تثبیت هویت شان تاکید ورزیدند.

در این نشست آقای باهر، رئیس مرکز صدور تذکره های الکترونیکی وعده سپرد:

– همانگونه که در آغاز پروسه ی صدور تذکره های الکترونیکی فقط ۱۲ ملیت از اقوام مندرج در قانون اساسی شامل ثبت در تذکره های الکترونیکی بود، دوسال قبل با تلاش و حمایت های رهبر فقید حزب حرکت اسلامی افغانستان، ستر جنرال حاج سید حسین انوری موانع و مشکلات را رفع و اخیرا بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوراجرایی خواهد شد.
– بر تحقق عدالت در تثبیت هویت تمامی شهروندان و اقوام افغانستان دراین روند ملی از هیچ کوشش و تلاش دریغ نمی ورزد.

– در این راستا با سید خلیل الله انوری به عنوان جانشین سپه سالار جهاد و مقاومت، مرحوم سید حسین انوری در تمام مراحل عملیاتی این روند ملی همکار بوده و قدم به قدم مشوره و حمایت های ایشان را با خود خواهد داشت.

– آقای باهر افزود: ترتیب لیست ارایه شده به این مرکز صرف برای درج نام ملیت ها جهت ثبت در تذکره ی الکترونیکی بوده و در این زمینه وعده سپرد، که لیست اقوام بر اساس حروف الفبا و یا معیار معقول و منطقی دیگر دور از تعصبات قومی و ملیتی در دستور کار این مرکز نهایی خواهد شد.

در  اخیر سید خلیل الله انوری به ریاست صدور تذکره های الکترینکی وعده  داد تا در تمامی مراحل عملی شدن این روند ملی برای تحقق عدالت و برابری و برادری از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و برای اطمینان خاطر تمامی شهروندان کشور گام به گام، این پروسه را نظارت خواهد کرد، به گفته ای ایشان، همکاری و تلاش ما در راستای توزیع تذکره های الکترونیکی، در واقع همان تداوم راه سپه سالار جهاد و مقاومت مرحوم حاج آقای انوری می باشد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها