نمایش نوار ابزار

زنده كننده اسلام خواهد آمد

شنبه ۲۴ میزان ۱۳۸۹

 به مناسبت جشن نيمه شعبان

فصل بهار به فرمان اجتناب ناپذیر الهی در نظام آفرینش، طبیعت مرده را حیات می بخشد و گلها و گیاهان را زنده می سازد.  آیا برای دلهای مردة انسان ها هم بهاری است که آنها را زندگی بخشد و از حیات معنوی بهره مند گرداند؟

آیا برای جانهای افسرده بشر بهاری است که آنها را نشاط دهد و از خرمی  و شادی برخوردار سازد؟

آیا برای قلب های پژمردة آدمیان هم بهاری است که آنها را طروات بخشد و از سرچشمه آب حیات ابدی سیراب نماید؟

آری! همانگونه که در جهان تکوین بهار می رسد و طبیعت خاموش و مرده را زنده می کند، در نظام تشریع نیز بهاری وجود دارد که دلهای خزان دیده را پر شكوفه می گرداند و جان  پژمرده را روح میبخشد.

این بهار حیات آفرین قلبها، قلب عالم امکان از سلالة پاک پیامبر بزرگوار اسلام حضرت مهدی موعود (عج) است؛ چنان که در زیارتش عرضه می داریم: « سلام بر بهار جهانیان و خرمی بخش روزگاران»

مهدی موعود (عج) زنده کننده اسلام است، چنانکه در روایتی وارد شده است که :  که قرآن یا سنت می میرد، باید کسی یا کسانی باشند که آن را زنده کنند» این به چه معنی است؟

پاسخ این نکته را حضرت علی (ع) درباره حضرت مهدی (عج)  با این تعبیر فرموده است: «یحیی میت الکتاب والسنه» یعنی او قرآن و سنت مرده را زنده می کند، پس آنچه که می میرد، حقیقت دین نیست، بلکه غرض آن است که دین در میان مردم می میرد.

آری! وقتی که به دستورات دین در جامعه عمل نشود و قوانین آن پیاده نگردد، می توان گفت که دین در آن جامعه مرده است و اینکه حضرت مهدی (عج) آن را زنده می کند؛ به این معنی است که تعالیم اسلام و قوانین متروکه قرآن را به بحران می اندازد و آن را در جامعه پیاده می کند به عبارت دیگر آن قدر وصله ها و پیرایه ها و بدعت ها به دین بسته می شود که حقیقت آن زیر پرده های ضخیم اوهام پنهان می گردد و غبار کهنگی بر چهره اش می نشیند و آن را فرسوده می‌سازد؛ یکی از اقدامات اساسی ذریة رسول خدا (ص) حضرت ولی عصر (عج) پیراستن اسلام از این وصله ها، پیرایه ها، بدعت‌ها ، خرافات و تحریف های نادرست و تلقی های غلط است که مرور زمان در اسلام پدید آمده و می آید، بنابراین او اسلام را تجدید بنا می کند و لباس نو بر قامت آن می پوشاند، و گرد فرسودگی و کهنگی را از سیمای آن می زدانید و سنت  های مرده و فراموش شده را احیا می نمایند و مجموع این نوسازی آن چنان وسیع و دگرگون کننده خواهد بود که در برخی از روایات از آن به «جدید» تعبیر شده است.   با پیاده نمودن تعالیم اسلام در جامعه فکر دینی را در میان مردم زنده می کند، در نتیجه دین مردم زنده می شود و آنها نیز دین را زنده نگه می دارند و بدعت را می میراند، آیا با این همه اختلافات و تشدت آرا و تعدد اسباب انحرافات قرآن که اساسی ترین پایة اسلام اساسش به خطر نخواهد افتاد؟ و احکام آن متروک نخواهد شد؟

ناگفته نماند هر چند وجود قرآن طبق وعده الهی از تحریف و تفسیر مصئون مانده ، تاحدودی جلو این دگرگونی ها را گرفته است ولی باید اعتراف کرد که بسیاری از مفاهیمش نزد عدة از مسلمانان نسخ و واژگون شده که چندان شباهتی به اسلام اصیل عصر پیامبر اسلام (ص) ندارد در چنین زمانی که مهدی (عج) قیام می کند و تمام بدعت ها، تحریفها و رسومات جاهلی را از بین می برد و زنگار تفسیر های نادرست را می زداید، گرد و غبار کهنگی و فرسودگی را از  آن پاک می کند و دست های آلوده مغرضان و متحرفان را از آن کوتاه می نماید و احکام خدا را همان طوری که صادر شده جاری می سازند.

نويسنده:

سيدجعفرعادلي«حسيني»

منبع:

پامیر نشریه شهر کابل – شماره 240 سه شنبه 12 سنبله 1386

مطالب مشابه