نمایش نوار ابزار

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

چهارشنبه 7 اسد 1394

شب قدر و نزول قرآن کریم زمینه انقلاب و تحول درونی برای انسان
سخنران: سید جعفرعادلی«حسینی»