شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

شب قدر و نزول قرآن کریم زمینه انقلاب و تحول درونی برای انسان
سخنران: سید جعفرعادلی«حسینی»Comments are closed.