نمایش نوار ابزار

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

چهارشنبه ۷ اسد ۱۳۹۴

شب قدر و نزول قرآن کریم زمینه انقلاب و تحول درونی برای انسان
سخنران: سید جعفرعادلی«حسینی»