نمایش نوار ابزار

شهرداري كابل در چنبره مافيا

پنج‌شنبه 22 میزان 1389

 سيد جعفرعادلي «حسيني» رئيس اسبق نشرات شهرداري كابل از نويسندگان موفق و پرتلاش كه علاوه برنشر مقالات مختلف ديني، سياسي و اجتماعي در رسانه هاي چاپي، مولف 12 آثار نشرشده نيز مي باشد، آخرين اثر وي كه بتازگي به نشر رسيده، كتاب «شهرداري كابل در چنبره مافيا» هست؛ اين كتاب داراي 212 صفحه مي باشد در این کتاب علاوه بر ياد آوري از زمان پیدایش شهرداري كابل تا هم اکنون و همین طور معرفی مسئولین ریاست نشرات و نشریه پامیر  به معضلات و کارکردهای سه شهردار زمان مسئوليت خويش پرداخته وبدين لحاظ خبرنگار دوهفته نامه رسانه ها مصاحبه ی را  با نويسنده اين كتاب انجام داده و اولين سئوالي را كه از وي داشته که  هدف از نشر و چاپ كتاب «شهرداري كابل در چنبره مافيا» چيست؟

حقير حدود دوماه اخير مسئوليت آقاي داكتر غلام سخي نورزاد در شهرداري كابل بعنوان رئیس نشرات ومدیر مسئول نشریه پامیر با حکم رئیس جمهور معرفی شده و تا چند ماه قبل که حدود ، دو سال و اندی  در این اداره اشتغال داشتم،  از نزديك شاهد عملكرد و برنامه های کاری داكتر نورزد، انجنير امان و صاحبي بودم و در این مدت زمان  با فرازو نشیب و كاركرد آنان و حلقات مختلف درون اداره شهرداري آشنا گردیدم.

 این جانب  در اين كتاب علاوه بر ياد آوري از پیشینه تاریخی و ساختار تشكيلاتي اين اداره خدمات رساني به معرفي حدود 33 شهردار و 16 رئيس نشرات و مدير مستول نشريه پامير اشارات نمودم  و در مورد هرکدام بطور جداگانه بحث و تبصره  صورت گرفته است.

ناگفته نماند كتاب «شهرداري كابل در چنبره مافيا» اداره شهرداري وشهركابل  را از نظر خدماتي شهري در تمام ابعاد آن كه با مشكلات رو برو بوده، مخصوصا در دوران آقاي صاحبي مورد بررسي قرار داده و حدود نود در صد اسناد ومدارك در باره معضلات، نا رسایی وحق تلفی های که نسبت به  شهروندان كابل از سوي شهردار صورت گرفته  به آن اشاره نشده و در این کتاب صرف به ده درصد آن بیشتر از آدرس رسانه  یاد آوری گردیده است.

كتاب شما از جوانب مختلفي برخور دار است و يقينا  شما در گيري هاي زيادي با اشخاص به گفته شما مافيا داشته ايد، آيا تاكنون خطراتي را احساس ننموده ايد؟

شکی نیست که مبارزه در اداره همانند شهرداری کابل کار ساده ای نبوده و نخواهد بود، بسیار از دوستان ما به ناحق در اثر توطئه مافیای دورن شهرداری  قربانی شدند و با آنکه آنعده علیه استفاده جویی های حلقات مافیایی اسناد و مدارک معتبر در دست داشتند ولی باز هم نتوانستند با مافیای درون شهرداری بپا خیزند و مبارزه کنند، در شهرداری کابل کسانی هستند که هرکدام در حکومت و نظام های مختلفو یا تغییر  رهبری شهرداری خودشان را با شهر دار جدید الورود به این اداره عیار و هماهنگ ساختند و آنها تا به امروز در تغییر و تبدیلی های افراد نقش موثری داشته و هر کسی که مسئولیت شهرداری را به عهده می گیرند آنها با شیوه های فریبکارانه بعنوان معین و رئیس شهردار را اغفال می سازند وگاهاً جهت رسیدن بمنافع شخصی شان در عدم حضور شهردار با امضای آنان  بلند منزلها و شهرک سازی ها ی غیر قانونی اصدار می گردد  و دهها موارد دیگر که غیر قانونی در زمان شهردار فعلی  آقای صاحبی  بخاطر عدم مدیریتش اتفاق افتاد و لیست های موجود در نزد ما نشان دهنده این حقیقت است .

با این حال، آقای صاحبی و حلقات استفاده جوی اطرافش از ما همکاران ریاست نشرات می خواستند بعنوان غلام وبرده استفاده کنند ولی ماهیچگاه زیر بار فشارهای غیر قانونی آنها نرفتیم ؛از آنجاییکه ریاست نشرات بعنوان پل ارتباطی میان شهرداری و شهروندان کابل هست، نمی خواستیم گزارشاتی دور از واقعیت و به دروغ در ارتباط تلف شدن حق شهروندان کابل در نشریه پامیر به نشر برسانیم و گاها در این راستا مورد تهدید و تهمت های نا روا قرار گرفتیم، آقای صاحبی و حلقه اطرافش بارها و بی شرمانه  علیه ما جو سازی نمودند. نامه های سرگشاده به شهردار، رئیس جمهور، پارلمان و….. فرستادیم، دیده بان رسانه ها گزارش تهیه نمودند و ما در برابر همه توطئه های آنان سرسختانه مبارزه نمودیم که در درنتیجه با تلاش های متعدد شهردار ویکی از معینان وحلقات اطراف آنها  توانست با فریب امضاء رئیس جمهور را بگیرند.و با این کار هم راضی نشدند ، ما منتظر با معاش بودیم ، مافیای درون شهرداری با چال و نیرنگ و غیر قانون ، امضای شهردار را می گیرند و ما را منفک می نمایند ، در این رابطه نامه به شورای وزیران نوشتم که باید قضیه پیگیری شود ، برای اینکه ما با توکل بخداوند در برابر زورگویی های مافیای درون شهرداری استقامت نمودیم ، بعد از این نیز از هیچگونه از تهدیدات آنان هراس نداریم برای اینکه ما با فساد اداری مبارزه نمودیم و رضایت شهروندان خویش را می خواستیم.

خواندن این کتاب را در میان شهروندان کابل چگونه ارزیابی می کنید؟

تا جایی که از نقاط مختلف شهر کابل ، رسانه ها و ادارات متعدد با حقیر در تماس بودند و از چاپ کتاب مورد نظر قدر دانی نمودند ، باورم این است که مورد تأیید شهر وندان خوب شهر کابل قرار گیرفته است و شهروندان کابل می دانند که در حق آنان اجحاف صورت گرفته ، با آنکه شهرداری کابل با امکانات و وسایل خوبی که در اختیار دارند ولی فاقد رهبری و حضور برجسته مافیا باعث گردید که نسبت به شهروندان کابل حق تلفی صورت گیرد .

شما چه گفتنی به خوانندگان دوهفته نامه رسانه ها دارید ؟                                                                                               

عرض که بر حضور مردم زجر دیده ، شهر کابل دارم این است که پیش از این اجاز ندهید که به سرنوشت شما بازی شود و توسط افراد فاقد هویت وقت تلفی صورت گیرد .

شهروندان کابل بندانند و دیگر فریب وعده های بناحق اینان را نخورند ، شهرداری کابل امکانات و پول هنگفت برای ساخت پایتخت در اختیار دارد ولی متأسفانه این اداره خدمات رسانی فاقد رهبری سالم است .

تمام پروژه های که در زمان داکتر غلام سخی نورزاد ، آماده بهره برداری گردید ه بود تا کنون متوقف است ، آیا با عدم توزیع نمرات زمین به مستحقین وعده های دروغین به شهروندان، اخطار ، کسر معاش و منفک نمودن کارمندان شهرداری کابل، آیا پایتخت آباد می شود ؟

شهروندان محترم کابل بیش از این نباید در باره ، حق تلفی ها از سوی مافیا بی تفاوت باشید، باید عملاً از حقوق تان دفاع نمایید و با انتقادات و تجمعات و حضور در صحنه شهرداری معتقد به ارزش های دینی و ملی همانند نورزاد این مسئولیت را به عهده گیرد .

و آخرین گپم اینکه : باید خود مردم سرنوشت شان را تعیین کنند و نگذارند بیش از این با سرنوشت آنها معامله صورت گیرد .

 منبع:

مجله دوهفته نامه گزیده رسانه ها ـ شماره 68 – 30 دلو 1387

مطالب مشابه