شهريار دانا

مشخصات:

  شهریار دانا

نویسنده:  سیدجعفرعادلی«حسینی»

اندازه: رقعی

تعداد صفحه: 340

تیراژ: 2000

نشر: مطبعه اعتصام

سال: 1387

این مجموعه که از میزان 1385 تا سنبله 1387 هجری شمسی در نشریه«پامیر» نشر شد؛ توسط فاضل ارجمند ونویسندة چیره دست، حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفرعادلی«حسینی» نوشته شده است.  مقالات اگرچند بخاطر تقاضای شرایط موضوع واحدی را دنبال نمی کنند، اما درمجموع از چند ویژه گی برجسته برخوردار است:

1 – حس خیرخواهی ودل سوزی

2 – آشنایی کامل از شرایط کشور

3 – اطلاع کافی از مشکلات ومعضلات شهری ساکنان کابل

4 – آشنایی لازم به فنون اداره ومدیریت شهری

5 – احساس مسئولیت برای تفهیم مکلفیت های زندگی شهری، برای شهروندان

6 – وبالاخره احساس مسئولیت ویژه برای بیان وتفهیم ارزشها ومعتقدات اسلامی علاوه براینکه نویسنده به فنون نویسنده گی وروزنامه نگاری آشنایی کامل دارد.

ای کاش مسئولان فعلی شهرداری کابل از سراحساس مسئولیت، بلند نظری وخرد ورزی برای ادامه کار جناب شان برخورد نموده ملت ما را از این موهبت محروم نمی ساختند. این حقیقت برهمگان آشکاراست که نشریه«پامیر» در طول تاریخ پنجاه وهفت سالة خویش هیچ گاه از چنین غنا، تنوع، جامعیت وجذابیت برخوردار نبوده واین برجستگی از زمانی پیدا شد که ایشان با همراهی همکار ژورنالیزم،  با ذوق وسخت کوش خویش جناب آقای محمدمهدی ثاقب این مسئولیت را بعهده گرفتند.

اینک ما این مجموعه را با انگیزه ماندگار آثار تاریخی مکتوب کشور واستفاده بیشتر مشتاقان وعلاقمندان تقدیم اهالی فرهنگ ومطبوعات وطن می نمائیم وامیدواریم که مورد استقبال در خور جامعه فرهنگی ما گردد.

رضوانی بامیانی رئیس بنیاد فرهنگی سیناComments are closed.