نمایش نوار ابزار

شهيد مشتاق؛ چهره ممتاز جهاد

چهارشنبه ۱۲ عقرب ۱۳۸۹

  مبرهن و هویداست که جهاد چهارده ساله کشور با فریاد خشم آگین فرزندان راستین وطن چون صاعقه بهار دم بدم بر فرق کاخ نشینان زورمند کرملین فرود آمده و از چشمه ساران خون شهیدان مان رودهای طوفنده مجاهد مردان اسلامی افغانستان  که معجزه قرن بود،  با بانک تکبیر آن دلیر مردان چون  مشت آهنین بر فرق  پر از نخوت زمامداران حکومت کمونیستی و باداران شان پیاپی آشنا  و آنها را با شکست مواجه نموده و همواره خون بر شمشیر پیروز گردید.

چنانچه در طی چهارده سال جهاد مقدس ملت مسلمان افغانستان با تحمل سختی های فراوان،  جانانه در مقابل تجاوزگران کفار روسی و ایادی پلید شان مقاومت کردند و در اثر قهرمانی ها و حماسه آفرینهای بینظیر برای اولین بار اندیشة  کمونیزم و قشون تابدندان مسلح اتحاد سوسیالیستی جماهیر (شوروی سابق)  را به شکست مواجه ساخته و از کشور اسلامی شان اخراج کردند.

در اثر ایستادگی ملت مجاهد افغانستان کمونیزم در سطح بین المللی رسوا و از هم پاشید که نمونه های بارز آن در هم شکستن دیوار برلین و بر چیدن بساط ما رکسیزم از کشور های اروپائی و سردادن ندای اسلامی و آزادی خواهی در درون جمهوری های شوروی سابق گردید و آخرین بقایای کمونیزم در افغانستان و جهان به  سقوط قطعی مواجه گردید.

ملت مسلمان،  شجاع و غیور افغانستان در دوران جهاد مقدس چهارده ساله شان بهترین سرمایه های معنوی و مادی خود را  از دست داد ولی با آن هم برای اقامة حکومت اسلامی در سرزمین خونرنگ شان ایستادگی نمودند.

هم اکنون که کشور ما دارای قانون اساسی و نظام دینی  بنام جمهوری اسلامی به عنوان یک تحول همه جانبه در سطح بین المللی قرار دارد،  شرق و  غرب و  عمال دست نشانده شان در برابر این مردم قرار گرفته و طرح مزورانة با تهاجم فرهنگی جهت به انحراف کشانیدن انقلاب اسلامی تلاش می نمایند، بیخبر از اینکه ملت بپاخاستة ما تن به تسلیم نخواهند داد و چون کوه استوار و پایدار  به پیش میروند و با ریختن خون های پاک و مقدس جوانان سر بلند این  دیار همة  نقشه های دشمنان اسلام نقش بر آب میگردد و دراین راه  جامعه ما ستاره گان درخشان تقدیم احیای مکتب حیاتبخش اسلامی نمودند، شخصیت مکتبی و انقلابی، دوست دار علم وفرهنگ اسلامی، مبارز سازش نا پذیر و  رهرو و عاشق  کربلای امام حسین(ع) بود که از میان دوستان و همسنگران خویش رخت سفر بست و از دنیای مادیت بسوی عالم معنا پرواز کرد که نام وی «مشتاق» عزیز بود که در یک جنگ رویاروی علیه نوکران روس در ولایت میدان عروج ملکوتی کرد و جام گوارای شهادت را نوشید.

این لاله ها که برسرکوی تو کشته اند

 از اشک چشم و خون دل ما سرشته اند

بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را

 بربرگ گل به خون شقایق نوشته انــد

  شهید مشتاق؛ از جمله فرماندهان دلیر و قهرمان جبهات نبرد در برابر کمونیست ها بود. او از نگاه مبارزات نظامی و تفکرات اجتماعی وفرهنگی،  تجسم آرمان های مردم و اسوه مقاومت و فداکاری و تحقق مساوات و اخوت اسلامی بود؛ سردار فاتح و جهاد گر حماسه ساز، عمل کرد مخلصانه و زندگی پاک و بی آلایش داشت که با خاک نیشینان همنیشن بود.

شهید مشتاق در همان ايام جوانی ظلم و ستم بيدادگران را براي جوانان بازگوكرد،  او جوان پرتحرك، فعال و مبتكر بود، در مسائل روز و اوضاع جهاني، مخصوصا با شیوه مبارزه پیشگامان نهضت های اسلامی و کشورهای مسلمان علاقه فراواني داشت، كتابهاي سياسي، ديني، مذهبي، اخلاقي و اجتماعي را  مطالعه  مي كرد و خود را براي فرداي انقلاب آماده مي ساخت.

شهيد مشتاق پس از كودتاي هفت ثور 1357 كمونيست ها و تجاوز ارتش اتحاد جماهير شوروي سابق به افغانستان مبارزه را از كابل آغاز نموده وبه مناطق مختلف ولايات، لوگر، ميدان وردك، پكتيا، پكتيكاه و بلخ مبارزات خود را تشديد بخشيد.

فرمانده پرتلاش و دلیر در ماه جدي 1362 جهت برنامه هاي سياسي، فرهنگي ونظامي مركز آموزشي را  با همكاري همرزمانش در دره اي سنگلاخ ولایت میدان وردک تأسيس نمود. اين مركز عملياتي و آموزشي علاوه برایجاد مراکز فرهنگی و دینی به تعليم و تربيت مسايل رزمي، چريكي و پارتيزني مجاهدين پرداخت و شهید مشتاق شخصا  در اكثر جنگ ها و عمليات ها در جبهه هاي پغمان، شمالي، ميدانشهر، لوگر و… شركت نموده حضور فعال داشت. او در تمام موارد برنامه هاي جنگي را طرح ومجاهدين منطقه را ياري مي كرد.

تا اينكه در 17 / 12 / 1368 عملياتي را بالاي ولایت ميدان وردک  وپوسته هاي اطراف آن سازمان مي دهد. سرانجام اين دلاور مرد در خطوط مقدم جبهه هدف مرمي دشمن قرار مي گيرد و با کارنامه سبز و درخشان جهادی به تاريخ 26/12/1368 جام شهادت را مي نوشد.

روحش شاد،  یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

نويسنده:

سيدجعفرعادلي«حسيني»

منبع:

مقدمه كتاب شهيد مشتاق؛ چهره ممتاز جهاد

مطالب مشابه