نمایش نوار ابزار

شورای صلح و دوازده پیشنهاد طالبان (طنز)

چهارشنبه 22 جدی 1389

  طالبان بعد از  اصرار زیاد شورای عالی صلح دوازده پیشنهاد را به سران این شورا می دهند:

ماه اول: هیچ کاری نکنید فقط زندانیان ما را آزاد کنید.

ماه دوم: هیچ کاری نکنید فقط زندانیان ما را آزاد کنید و دفتر سیاسی ما را در پاکستان قبول کنید.

ماه سوم: هیچ کاری نکنید، فقط زندانیان ما را رها کنید و دفتر سیاسی ما را در پاکستان قبول کنید و اجازه دهید دفتر سیاسی ما در کابل هم باز شود.

ماه چهارم: هیچ کاری نکنید ، ففقط زندانیان ما را رها کنید و دفتر سیاسی ما را در پاکستان قبول کنید و اجازه دهید دفتر سیاسی ما در کابل هم باز شود و نیم کابینه و نیم پارلمان را به ما واگذار کنید.

ماه پنجم: هیچ کاری نکنید ، ففقط زندانیان ما را رها کنید و دفتر سیاسی ما را در پاکستان قبول کنید و اجازه دهید دفتر سیاسی ما در کابل هم باز شود و نیم کابینه و نیم پارلمان را به ما واگذار کنید و معاونیت ریاست جمهوری را هم به ما بدهید.

ماه ششم: ما دیگر از شما هیچ چیز نمی خواهیم فقط رییس جمهور از ما باشد  و رییس جمهور شما را قبول نداریم.

ماه هفتم: هیچ کاری با شما نداریم فقط میخواهیم تعدادی از مخالفین ریاست جمهوری خود را زندانی کنیم.

ماه هشتم: هیچ کاری با شما نداریم فقط میخواهیم تعدادی از مخالفین ریاست جمهوری خود را زندانی کنیم و تمام کابینه دولت و تمام پارلمان را از وجود شما تصفیه کنیم.

ماه نهم: هیچ کاری با شما نداریم فقط میخواهیم تعدادی از مخالفین ریاست جمهوری خود را زندانی کنیم ، تمام کابینه دولت و تمام پارلمان را از وجود شما تصفیه کنیم و دفتر سیاسی شما را هم در کابل قبول نداریم.

ماه دهم: هیچ کاری با شما نداریم فقط میخواهیم تعدادی از مخالفین ریاست جمهوری خود را زندانی کنیم ، تمام کابینه دولت و تمام پارلمان را از وجود شما تصفیه کنیم ، دفتر سیاسی شما را هم در کابل قبول نداریم و دفتر سیاسی شما را در پاکستان هم به رسمیت نمی شناسیم.

ماه یازدهم: هیچ کاری با شما نداریم فقط میخواهیم تعدادی از مخالفین ریاست جمهوری خود را اینبار اعدام کنیم، تمام کابینه دولت و تمام پارلمان را از وجود شما تصفیه کنیم ، دفتر سیاسی شما را هم در کابل قبول نداریم ، دفتر سیاسی شما را در پاکستان هم به رسمیت نمی شناسیم و تمام اعضای شورای صلح و افراد دولت گذشته را اعدام و یا حبس میکنیم.

ماده دوازدهم: تجربه یکساله از ایجاد شورای صلح باعث شد که ما هیچگاه به فکر ایجاد شورای صلح نشویم و شما هم هر چقدر دلتان میخواهد با ما مخالف باشید و ما تلاش داریم تا دوباره امارت اسلامی افغانستان را با اعدام و کشتن مخالفین شروع کنیم.

نتیجه سیاسی: اعضای شورای صلح کوشش کنند تا بعد از اولین گفتگو با طالبان به فکر پناهنده گی سیاسی در سیارات ماه و یا مریخ باشند.

مهدی ثاقب

۲۰/۱۰/۱۳۸۹

منبع:

www.women-af.com

مطالب مشابه
دیدگاه ها
 • Elliott26Lorraine 25 جدی 1389 21:09

  Set your life more simple take the mortgage loans and everything you require.

 • سيدعباس حسيني 27 جدی 1389 11:36

  هيچ كاري نكنيد، فقط از اين مطالب طنز بيشتر بذاريد در سايت تان، هيچ كاري ديگر با شما نداريم فقط طنزهارا مي خوانيم.

 • واعظ زاده 19 دلو 1389 13:45

  واقعا جالب بود. تلخ اما واقعیت. از شما ابر قلم بدست عزیز همواره چنین انتظاری می رود. منتظر طنز های بیشتر شما می مانم.
  نویسا باشی

 • admin 29 دلو 1389 12:41

  خيلي جالب بود واقعا دست گل تان درد نكند