نمایش نوار ابزار

عبدالباری راشد؛ اهانت کننده یا قربانی توطئه؟

پنجشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۱

وقتی کتاب اطلس اتنوگرافی اقوام غیرپشتون ازسوی آکادمی علوم افغانستان چاپ و نشر گردید، با واکنش و انتقاد تند بعضی سیاسیون، مخصوصا حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و عضو پارلمان، پس از  بازگشت وی از بامیان که در مراسم یاد بود از سالگرد کشته شدن جواد ضحاک رئیس پیشین شورای ولایتی بامیان به این ولایت سفر کرد و در مرکز بامیان مورد حمله قرار گرفت، طرفداران آقای خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی، این درگیری و سرو صدها را ساختگی قلمداد نمود، در چنین شرایطی که آقای محقق از سوی حکومت تحت فشار قرار داشت.

در چنین زمانی چاپ اطلس فرصت مناسب برای وی بود تا حکومت را به چالش بکشاند، آقای محقق طی کنفرانس مطبوعاتی دربخشی از سخنانش راجع به حکومت گفت:  تیم حاکم وفاسد حکومت تلاش دارند تا سو قصد به جانش را ساختگی جلوه دهند و در صورت ترور وی مردم بامیان را بدنام سازند و  به گفته طرفداران محقق، در این برنامه ریزی تنها حکومت کرزی می توانند در پشت این ترور قرار داشته باشند.

با آنکه آقای محقق در جریان سال های نخست حکومت آقای کرزی، از متحدان سرسخت و نزدیک رئیس جمهور کرزی به شمار می رفت. اما در سال های پسین، به یکی از منتقدان اصلی نظام تبدیل شد، وقتی که او در بامیان رفت موضوع نادیده گرفتن بعضی اقوام ساکن در افغانستان توسط حکومت در دانشنامه آریانا را مطرح نموده و در مورد ترور وی اگر و مگرهای وجود داشت.

همزمان با بازگشت آقای محقق به کابل، بحث اطلس و توهین به قوم هزاره سرزبانها بود، او بعنوان یکی از اعضای ارشد جبهه ملی افغانستان و از مخالفین حکومت، روز دوشنبه مورخ 29 جوزا 1391 طی مصاحبه ای  مطبوعاتی با ابراز نگرانی از چاپ کتاب «اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون افغانستان» توسط اکادمی علوم را  اهانت به قوم هزاره خوانده و همچنین تاکید داشت که تیم رئیس جمهور کرزی با این نفاق افگنی میخواهد زمینه جنگهای داخلی در افغانستان را پس از سال ۲۰۱۴ میلادی را فراهم کند. وی با آنکه خواستار منحل شدن اکادمی علوم و به دادگاه کشانیدن افراد متعصب در این اداره شد، افزود جامه جهانی باید جلو چنین فاجعه را بگیرد.

پس از مصاحبه محقق در رسانه ها، رییس جمهور کرزی نشر این کتاب را توهین به همه ملت و اقوام کشور دانست وچهار تن از اعضای رهبری آکادمی علوم را از وظایف شان برکنار نموده  و از دادستانی کل خواست تا درمورد عوامل نوشتن و چاپ این کتاب تحقیق نماید. پس از اعلام موضع آقای محقق، در 30  جوزا 1391 جلسه عدلی و قضایی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی، پیرامون موضوع نشر و چاپ «اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون ساکن افغانستان» عصر روز سه شنبه در ارگ دایر و آن کتاب  به بحث قرار گرفته و بعد از بررسی موضوع یاد شده، رئیس جمهور کرزی عزل چهار تن از مسئولین اکادمی علوم افغانستان هریک؛ سر محقق عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان، سر محقق سید محمد امین مجاهد منشی اکادمی علوم، سر محقق عبدالحکیم صافی رئیس مرکز علوم اجتماعی و نصرالله سوبمن معاون علوم بشری را بخاطر  بی حرمتی به قوم هزاره در «اطلس اتنو گرافی اقوام ساکن افغانستان»، به تاسی از فقره 13 ماده 64 قانون اساسی، منظور نموده و به دادستانی کل دستور داد که تحقیقات شان را در این رابطه آغاز نمایند که در کتاب «اطلس ایتنوگرافی اقوام غیر پشتون افغانستان» با استفاده از منابع متعدد، راجع به ساختمان فزیکی قوم هزاره چیزهایی نوشته بود که ازنظر برخی ها  توهین وتحقیر بحساب می آید.

به باور بسیاری از اهل اطلاع این اقدام رئیس جمهور، بخاطر رقابت سیاسی وی با جبهه وحدت ملی صورت گرفته و به همین علت عبدالباری راشد، عضو جمعیت اسلامی و از حامیان استاد ربانی قربانی یک توطئه سازمان یافته شده بود و بدون شک طراح این توطئه، از یکسال بدینسو با شیوه های مختلف از سوی تیم اطراف رئیس جمهور کرزی، مخصوصا زلمی هیواد مل « فعلاً مشاور ارشد کرزی در امور علمی و فرهنگی»، غلام مجدد سلیمان لایق «فعلا مشاور اکادمی علوم» و… کسی دیگر نمی تواند باشد.

بعداز عزل راشد ومعرفی وی به دادستانی کل جهت تحقیقات درمورد چاپ ونشر دانشنامهء آریانا و اطلس ایتنوگرافی اقوام غیر پشتون افغانستان معلوم گردید، سلیمان لایق بخاطر تکیه زدن به منصب ریاست اکادمی علوم درهمدستی با تیم کاری ارگ این توطئه را قبلا سازمان داده بودند که با یک تیر دو هدف را شکار نمایند. هدف اولی، همانا دورساختن عبدالباری راشد ازریاست اکادمی علوم وهدف دومی پنهان نمودن چهره های اصلی طراحان این برنامه قرار دارند. تیم رئیس جمهور کرزی با این اقدام خواستند ازیکطرف افراد مورد نظر خودشان را به ریاست اکادمی علوم بگمارد و ازطرف دیگر عاملان وطراحان اصلی آمار در دانشنامه آریانا و  اطلس ایتنوگرافی اقوام غیر پشتون را از انظار مخفی نماید. در حالیکه غلام مجدد سلیمان لایق، طراح سیاست های نژادپرستانه دولت افغانستان و او در زمان داکتر نجیب الله معاون اول شورای مرکزی حزب وطن و عضو دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق و در زمان ببرک کارمل، وزیر اقوام و قبایل، رئیس آکادمی علوم و هم زمان آمر زون های شرق و جنوب شرق کشور بوده است.

سلیمان لایق روابط پشت پرده با گروه های تمامیت خواه و حلقه قبیلوی در دو سوی سرحد  داشته و درسه دهه اخیر وارث و ادامه دهنده نظریات و اندیشه های برتری خواهانه قومی و قبیلوی غلام محمد فرهاد رهبر سابق گروه قومی افغان ملت و محمد گلخان مهمند و طراح اندیشه کتاب «دوهمه سقوی» بوده و طرفدار سرکوب و محدودیت و به انزوا کشاندن اقوام غیر پشتون؛ این چهره مرموز و پشت پرده، بعد از سقوط حکومت داکترنجیب همراه با خانواده اش مدت بیش از سه سال را نزد خان عبدالولی خان سپری کرده و پس از آن به آلمان پناهنده شد و با از سقوط حکومت طالبان همراه صبغت الله مجددی که شوهر خواهر لایق می باشد، رابطه تنگا تنگ را بر قرار نمود و بعد از چندین سفر به کابل در ضمن ملاقات های محرمانه با کرزی توانست، توجه او را به خود جلب نموده تا این که زمینه نصب خود را به صفت مشاور دفتر یوناما در کابل و مشاور وزارت معارف کشور فراهم نماید.

کسانیکه برای نفوذ لایق در دستگاه کرزی او را کمک کردند عبارتند از؛ زلمی هیوادمل سابق کارمند پشتو تولنه و رییس تحریرات لایق در آکادمی علوم که بعد از ایجاد دولت انتقالی تا اکنون مشاور ارشد  رئیس جمهور کرزی در امورات فرهنگی، حبیب الله رفیع تئوری پرداز پشتون و کبیر رنجبر معاون سابق لایق در آکادمی علوم و نماینده مردم در دور قبل شورای ملی و رئیس حزب دموکرات افغانستان  و عضوبرجسته حزب حق و عدالت فعلی می باشد.

زمانیکه خبر برکناری سرمحقق عبدالباری راشد از ریاست اکادمی علوم دربعضی رسانه های گفتاری، نوشتاری و سایتها به نشر رسید و شناختی که این قلم از سالهای مدیدی بدینسو با افکار و روحیه ی تقریبی، اهمیت دادن به منافع  ملی و خدمات دینی و فرهنگی استاد راشد دارد،  از یک سو تصمیم عجولانه رئیس جمهور کرزی و تیم ارگ و از سوی دیگر  تحلیل و تبصره ها در مورد ایشان را مغرضانه می داند. در حالیکه آقای راشد در دوران مسئولیت خویش به سمت رئیس اکادمی علوم مصدر خدمات فراوان دینی و فرهنگی گردیده و کاملا حامی و طرفدار وحدت ملی و زنده نگه داشتن ارزشهای اسلامی بوده و حدود ده سال در این سمت بعنوان شخصیت تأثیر گذار، مخصوصا در راستای ارزشهای دینی و وحدت ملی مفید و موثر بوده است.

با کمال تأسف عده ای نا آگاهانه حتی با جملات توهین آمیز علیه استاد راشد و برخی افراد ارزشگرای دیگر این نهاد علمی و فرهنگی موضع گرفتند، به باور نگارنده کسانیکه از نزدیک با راشد آشنایی دارند، درمورد تصمیم تیم رئیس جمهور کرزی اطلاعات مفصل تری بدست آورده اند به این باور خواهند رسیدند که راشد قربانی اختلافات و توطئه های تیم کرزی و مخالفین آن گردید، در حالیکه تا هم اکنون هیچ فردی از مامورین دولتی بخاطر خدشه وارد نمودن  به وحدت ملی و حتی اهانت به مقدسات و ارزشهای دینی از وظایف شان  توسط رئیس جمهور سبگدوش نگردیده اند.

عبدالباری راشد کیست؟

عبدالباری راشد پسر قاضی راشد، ازمنطقهء سیدخیل و ازعشیرهء صافی ولایت پروان واز نزدیکان مرحوم استاد خلیل الله خلیلی می باشد، عبدالباری راشد وبرادرش عبدالهادی راشد ازشاگردان مولانا شهید عطا الله فیضانی(ره) یکی ازمبارزان و طرفداران تقریب مذاهب اسلامی و از همرزمان شهید علامه سید اسماعیل بلخی(ره) درافغانستان می باشد. راشد از خود هیچگونه گرایشات قومی، زبانی و سمتی نشان نمی داد، وی پس از بقدرت رسیدن کمونیست ها در این کشور مدتی زندان و پس از آن در صفوف مجاهدین علیه تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین در دوران مقاومت بر ضد طالبان با احمدشاه مسعود در ولایت تخار افغانستان نیز حضور داشته و زمانی هم مسؤلیت نشرجریدهء شورا، ارگان نشراتی شورای نظار وقت را بعهده داشت. او  پس از سقوط طالبان با استاد برهان الدین ربانی پیوست ودرکنفرانس بن اول بحیث نمایندهء شهید ربانی شرکت نموده و با پذیرفتن مسئولیت اکادمی علوم، معاونت علوم اسلامی را در تشکیلات آن افزود و باجذب محققین، دست آورد های مفید و موثر با نشر دهها اثرعلمی و برگزاری سمینار و کنفرانس های بین المللی و منطقوی و از جمله می توان به سمیناری های بین المللی «بررسی مقام معنوی و علمی امام جعفرصادق(ع)»، «شخصیت  امام ابوحنیفه(ره)» و نیز سیمنارهای  در ارتباط شهداء،  استقلال،  صلح و…  اشاره  نمود.

جناب آقای راشد شخصا با شرکت و ارائه دهها مقالات علمی در سمینار و کنفرانس های اسلامی در داخل و خارج از کشور افتخاراتی را آفرید، او در سال گذشته از سوی کمیته انتخاب مرکز بین المللی بیوگرافی کامبریج انگلستان پس از بازبینی صدها سوانح محققین، عده ای محدود  به اعطای جایزه و لقب دانشمند سال مفتخر گردید، مرکز بین المللی بیوگرافی کامبریج انگلستان در نامه ای به اکادمی علوم خبر داده بود که سرمحقق عبدالباری راشد رییس اکادمی علوم افغانستان بحیث دانشمند سال 2011 انتخاب گردیده  و بتاریخ 23 دسامبر 2010 در جلسه سران ایکو در استانبول جایزه ایکو را بعنوان دانشمند سال از طرف عبدالله گل رئیس جمهورترکیه به وی تفویض گردید.

آثار متعددی که به سکرتریت ایکو ارایه گردیده بود، تیزس اقتصاد اسلامی توسط هیأت ارزیابی ایکو در میان دیگر آثار، ارزیابی نموده و شایسته جایزه اکادمیک ایکو در سال 2010 راشد را دانسته  و این اثر دارای 7 فصل  و  276 صفحه تحقیق  گردیده بود که  محتوای آن  را مسایل:

–  تحلیل مسایل اقتصاد اسلامی

–  مفاهیم اساسی اقتصاد اسلامی

–  فعالیتهای اقتصاد اسلامی

–  معاملات پولی و قیمت ها در نظام اقتصاد اسلامی

–  بانکها در نظام اقتصاد اسلامی

–  مقایسه نظام اقتصاد اسلامی با سایر نظامهای اقتصادی

–  شیوه های تطبیق نظام اقتصاد اسلامی در کشور

در بر می گیرد، که متکی به 106 مآخذ قرآنی، فقهی و تحقیقات دانشمندان اسلامی و سایر نظامهای اقتصادی می باشد.

این اثر یقیناً برای دانشگاهها و مراجع اکادمیک مآخذ غنی و معتبر می باشد.

اثر مذکور با تقریظ های اکادیمسین آیت الله محسنی، اکادیمسین عبدالاحد عشرتی، پوهاند نذیر احمد شهیدی و پوهاند عبدالقیوم عارف طی مراحل اکادمیک خود را در اکادمی علوم افغانستان پیموده است.

قابل یاد آوری اینکه؛ آقای ویگو داس یوشا کاس سفیر و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت برنده شدن آقای راشد به عنوان دانشمند سال، مراتب تبریکات خود را بشرح آتی ابراز نمود:

جناب پروفیسور راشد!

اینجانب به مناسبت دستاورد برجسته تان در کسب جایزه عالی علمی سازمان همکاریهای اقتصادی (ایکو) صمیمانه ترین مراتب تبریکات خویش را خدمت تان ابراز میدارم. یقیناً که برنده شدن شما در میان نهادهای علمی ده کشور عضو ایکو که همه نامزد اخذ این جایزه عالی بودند بیانگر  تعالی اکادمیک شما و نهاد علمی شماست.

این دستاوردیست بزرگ نه تنها برای شما، نهاد علمی تان و افغانستان بلکه برای همه دنیای علم که من هم به نوبه خویش بدین وسیله این خورسندی را منحیث دوست تان و رئیس هیات اتحادیه اروپا و نماینده ویژه آن نهاد در افغانستان با شما شریک می سازم.

موفقیت شما به باور من بر علاوه دیگر ارزشها، حاوی دو پیامی است مهم.

اول، نمود اینکه افغانستان دارای ظرفیتی است که میتواند در معادلات سهیم و عضو فعال جامعۀ جهانی باشد.

دوم، تمرکز شما روی موضوع مهم اقتصاد از دیدگاه اسلام بیانگر جایگاه عالیست که اسلام در مرتفع نمودن نیاز های اقتصادی بشر دارد.

حضور اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به منظور کمک به افغانهاست تا خود (بتوانند) جامعه ای شگوفا، با ثبات سیاسی، انکشاف اقتصادی و تعالی علمی را ایجاد نمایند. در حقیقت، محتوای تحقیق شما که در نهایت شیوه های تأمین رفاه مردم را پیشنهاد می نماید بی نهایت همخوان با ساساتی است که بر مبنای آن اتحادیه اروپا شش دهه قبل ایجاد گردید. اتحادیه اروپا مجموعۀ از ملت -دولت هائی اند که بر مبنای همکاریهای اقتصادی، اصول مشترک و ارزشهای علم بمیان آمده است. ما نیز چنین آینده را برای افغانستان، ممالک هم سایه اش و منطقه آرزو مندیم.

به امید اینکه در آینده آثار شما را به لسان انگلیسی مطالعه نمایم. همچنان موفقیت های بیشتر تان را خواهانم.

   با عرض حرمت

ویگو داس یوشاد کاس

سفیر و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان

نا گفته نباید گذاشت کسانیکه از نزدیک با شخصیت راشد شناخت دارند میدانند که میان مطالب نشر شده، افکار وعقاید راشد فاصله ای فراوانی وجود دارد، کسانی که با راشد آشنایی دارند، خطابه وبیانیه های وی را درمحافل و نشست های متعدد علمی و فرهنگی شنیده و یا مطالعه نموده اند، میدانند که روحیه عبدالباری راشد هر گز با گرایشات و تعصبات کور مذهبی همخوانی ندارد و بقول معروف  مشت نمونهء خروار است؛  مطالبی که وی در مناسبت های مختلف دینی، سمینار و نشست های تقریبی و یا تجلیل از شخصیت های معاصر جهان اسلام، از جمله سخنرانی اخیر وی در بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) که از سوی بنیاد فرهنگی راه امین در هوتل کابل دبی برگزار گردیده و در برخی از رسانه های چاپی نیز  به نشر رسیده بود،  بیانگر افکار وعقاید راشد با مطالب نشرشده در دانشنامه آریانا و اطلس ایتنوگرافی هیچ همخوانی ندارد، از سوی دیگر گفته های ایشان در مورد شخصیت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) در شرایطی بیان گردیده که بسیاری از پیروان خط اسبق امام خمینی(ره) بخاطر حضور جامعه جهانی و غربی ها در افغانستان سعی می کنند افکار و عقاید شان را نسبت به امام خمنی(ره) بیگانه جلوه دهند و در مخالفت  با برگزاری جلسات یاد بودی از احیاگردینی در عصر حاضر ، اعلام موضع نمایند.

در این قسمت به فرازهای ازسخنرانی استاد عبدالباری راشد پیرامون شخصیت حضرت امام خمینی(ره) توجه خوانندگان محترم را جلب نموده  و قضاوت با شما!

…اندیشه های امام خمینی(ره) زیربنای بیداری ملت ها است…

…اندیشه های امام خمینی(ره) می تواند حلقه اتحاد بین کشورها و امت اسلامی باشد…

…نباید اندیشه های امام خمینی(ره) را محدود به مرز و یا مردم خاصی نمود و در این زمینه باید جلو توطئه های دشمنان در زمینه تفرقه اندازی گرفته شود…

…کسی که مورد عنایت پروردگار قرار بگیرد، خداوند او را پیروز می سازد، که یکی از نمونه های بارز آن امام خمینی(ره) بود…

…پیروزی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی ایران نه با سلاح که با کمک خداوند بود…

…حضرت امام خمینی(ره) مربوط به يك كشور، جغرافياي خاص، مذهب خاص، حزب خاص و يا مربوط به كشور جمهوري اسلامي ايران نبوده، بلكه آن بزرگ مرد تاریخ شخصيتی فرامنطقه ای بود كه با مطرح شدن در سطح بين الملل، به یک الگو تبدیل شد…

…اگر كسي به حضرت امام خمینی(ره) احترام مي گذارد در واقع به دين، مقدسات ديني، شعاير ديني و اسلامی شان احترام گذاشته و این احترام به سياست، كشور، مذهب و يا يك شخصيت خاص نیست…

…امام خمینی(ره) از سوی خداوند موظف بود برای احیای دوباره دین قیام کند و اصلاحاتی را در عقاید دینی به وجود آورد تا مردم و جامعه را به سوی دینداری دعوت نماید…

…امام خمینی(ره) با دست خالي و بدون كدام نيرو يا قدرت خارجي توانست انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند…

…امام خمینی(ره) با ايمان راسخ و با توكل بر خدا برای برچیدن کفر، ظلم و فساد از جامعه ایران مأمور به قیام بود و این وظیفه را به خوبی انجام داد…

…كسانيكه امام خمینی(ره) را دوست دارند و انديشه هاي آن بزرگ مرد را الگو قرار داده و از او پيروي مي كنند، بنا بر داشتن معنويت و ارتباط آن بزرگوار با خدا از جمله پیروان ایشان می باشند…

…بدون شك دين و سياست دو روي يك سكه بوده و نيز جز لاينفك يک ديگر مي باشند، به اين مفهوم كه نبايد دين را از سياست دور و يا جدا دانست…

بدون شک «اطلس ایتنوگرافی اقوم غیر پشتون» با آنکه با ذکر منابع به نشر رسیده، نباید آمار نادرست و یا اهانت به اقوام ساکن در این کشور صورت گیرد. متأسانه این گونه تعصبات حتی در میان تیره های از اقوام موجود در این کشور دیده می شود و به قول حافظ شیرازی:

مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز

ورنه در خانه رندان خبری نیست که نیست

با آن هم مطالب چاپ شده از زیر نظر راشد نگذشته  و از جانب دیگر، آقای راشد قبل از مصاحبه آقای محقق اقدام به جمع آوری دانشنامه آریانا و اطلس ایتنوگرافی اقوام غیر پشتون و نیز کمیسیونی را به ریاست سلیمان لایق جهت رسیدگی به این موضوع توظیف نموده و پیشنهاد عزل دست اندرکاران دانشنامه و اطلس را به اداره امور صادر نموده بود، در چنین شرایطی عزل راشد توسط رئیس جمهور کرزی؛ یک تاکتیک جهت فروکش نمودن خشم محقق ازتیم ارگ  بوده و از اینکه راشد لیاقت ریاست اکادمی علوم را داشته ویانه، این  بحث دیگر است، حرف اینجاست افراد که وی را می شناسند تبلیغات منفی را در مورد راشد نمی پذیرد، اما عده ای هستند که از شخصیت وی شناخت ندارند، حتی از برکناری وی بعنوان فرد مخالف وحدت ملی خوشحال اند. در چنین وضعینی باید عبدالباری راشد این شجاعت را داشته باشد تا حقایق را نه در دادستانی بلکه ازطریق میدیا و با بیان و قلم زیبایی که دارد  واقعیت را به بینندگان تلویزیونها و خوانندگان سایتها و رسانه های نویشتاری افشا سازد.

با کمال تأسف امروز در این جامعه نا بسامان از سوی لائیک ها و اشخاصی که هوای رفتن به خارج را بسر می پرورانند، با اهانت به مقدسات همانند؛ قرآن کریم، پیامبراسلام(ص)، اهل بیت(ع)، مراجع عظام و …. انجام می دهند، متأسفانه هیچگونه واکنش و حساسیت نشان داده نمی شود، اما بعضی اشخاص برای رسیدن به منافع شخصی شان داد از حقوق اقوام میزنند، هرگونه اهانت به اقوام ساکن در این کشور، نادیده گرفتن و ارائه آمار غیر واقعی توسط هرکسی صورت می گیرد خیانت ملی محسوب می شود و بجای مطرح نمودن بحث قومی در نظام، شایسته سالاری را مطرح و براساس لیاقت و توانمندی، افراد مسئول را انتخاب کنند، در غیر آن، دامن زدن به مسائل قومی و سمتی، کشور را بسوی بحران می کشانند، کسانیکه برای رسیدن به منافع شخصی شان به بهانه های مختلف این گونه موضوعات را مطرح می کنند، باید به گذشته خود نظر بیاندازند و ببیند که خود و امثال آن که ارزش های جها را به باد دادند، در کابل و بسیاری از ولایات چه فجایع را مرتکب نشده اند، امروز با  سر دادن صدای دموکراسی و حقوق اقوام از گلوی شان کذب و فریب دادن به ملت است و این گونه حرکات هیچگونه تأثر مثبت در جهت تأمین ارزش های واقعی نخواهند گذاشت.

واکنش رئیس اکادمی علوم  و…

رییس اکادمی علوم افغانستان، طی کنفرانس مطبوعاتی  با اشاره به اینکه هیچ اتهامی را علیه خود قبول نمی کند، گفت: «پاکترین انسان این قرن شما من هستم، اگر من خائن باشم دیگر انسان سالم وجود ندارد.»

به گفته وی، چاپ کتاب توطئه نیست بلکه دیگران از این نهاد (اکادمی علوم) سوء استفاده سیاسی و بازی های سیاسی می کند.

آقای راشد از این تصمیم رییس جمهور کرزی استقبال کرد، اما در عین حال گفت: «تصمیم کرزی از نگاه حقوقی و قانونی به صورت عجولانه لازم نبود.»

او می گوید که اکادمی علوم افغانستان پاسخگوی تمام اتهاماتی وارد شده به اعضای این نهاد است.

سید امین مجاهد نویسنده «اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون افغانستان» در یک نشست خبری گفت: وی از منابع دیگر در این زمینه استفاده کرده و چیزی از خودش اضافه نکرده است. وی بیشتر به کتاب سراج التواریخ  مرحوم کاتب هزاره اشاره کرد و گفت: در این کتاب به مردم هزاره لجوج، کاهل در مسائل دینی و … نسبت داده شده است.

به گفته بعضی ها نشر اطلس اقوام غیر پشتون از طرف اکادمی علوم افغانستان (پشتو تولنه) نمی تواند بدون اطلاع کرزی باشد. چنین اقدامی که از جانب حلقه گروه افغان ملت که به مثابه حکومتی در میان حکومت کار می کند، مشاوران نزدیک کرزی دارند.

قربانی این نیرنگ راشد و بعضی اعضای مسلمان و اندیشه های راشد شد که قبلا طرح و برنامه ریزی گردیده بود و توسط تیم کرزی تمثیل و آنان در تشدید نفاق ملی نقش دارد که در حقیقت این بازیها به نفع هیچ قومی نیست.

چنانچه رییس جمهوری کرزی با حضور مقامات قوای سه گانه افغانستان، در مقر شورای ملی آغاز گفت: طی ده سال گذشته این نخستین نشست قوای سه گانه با دولت است از اینرو از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار می باشد و هدف ازین نشست، بحث روی حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و… بود آقای کرزی وجود فساد اداری را در نهادهای دولت پذیرفت و گفت: قوم گرایی، تنظیم گرایی و خویش خوری در درون ادارات حاکم است، اما اصلاحات شروع شده است.
امید است که رئیس جمهور نباید مثل گذشته عمل نماید و به صداهای قدرت طلبان از هر قوم و تباری که باشند گوش دهد، او باید  اتحاد و اتفاق واقعی بین مردم افغانستان را بخواهد و در اکادمی علوم نیز سعی گردد فرد شایسته و موافق با ارزشهای دینی را گزینش نماید و در غیر آن اگر به این وضعیت خاتمه ندهند، نه تنها در اکادمی علوم که در بسیار از ادارات دیگر مسائل قومی و تعصبات باعث هرج و مرج خواهد شد.

نویسنده: سیدجعفرعادلی«حسینی»

دیدگاه ها