نمایش نوار ابزار

علما کمتر به مسئولیت های دینی خود می پردازند

دوشنبه 13 سنبله 1391

به گفته یک کارشناس مسایل فرهنگی:

 يكي از راه هاي به وجود آوردن اصلاحات، فعال شدن مساجد و به كار گيري بر نامه هاي آموزشي درست و تشويق جوانان و سر گرم كردن آنان به برنامه هاي ديني است در غير اين صورت نبايد انتظار داشت كه جوانان هدايت شوند.

هجوم فرهنگ ها و انديشه هاي غير ديني و اسلامي در افغانستان، مردم اين سامان خصوصاً قشر جوان را در حال دُگم وسر درگمي قرار داده است.

سيد جعفر عادلي حسینی نويسنده وآگاه امور فرهنگي در رابطه با تاثيرات فرهنگ هاي بيگانه بر افكار و انديشه ي مردم افغانستان، به خبرگزاري صداي افغان(آوا) گفت: متاسفانه افكار و انديشه هاي غلط خصوصاً در سالهاي اخير، روي روحيه ي مردم مخصوصاً نسل جوان تاثيرات منفي زيادی گذاشته است.

به عقيده ي وي علت فاصله گرفتن جوانان از بر نامه هاي ديني بیشتر بر مي گردد به بي توجهي مسئولين مراكز فرهنگي، ديني وعلما. زیرا پيش گامان ديني واعتقادي مردم، در قبال جوانان بر نامه ريزي درست ندارند و دشمن از اين خلاء سوء استفاده ميكند وزمينه ي نشر ابتذال را در بین جوانان فراهم مي کند.

اوگفت يكي از راه هاي به وجود آوردن اصلاحات، فعال شدن مساجد و به كار گيري بر نامه هاي آموزشي درست و تشويق جوانان و سر گرم كردن آنان به برنامه هاي ديني است در غير اين صورت نبايد انتظار داشت كه جوانان هدايت شوند.

به گفته ي آقاي عادلي عامل اصلي بي توجهي علما اين است كه اكثر علما سياست زده شده اند، در مجامع سياسي زيادتر حضور دارد و در خيلي از بازيهای قدرت نقش گرفته و كمتر به مسئوليت هاي ديني خود مي پردازند.

وي افزود: با اینکه بعضي ها خوش بين هستند كه جوانان به مسايل ديني واعتقادي روی آورده اند، ولي قضيه بر عكس است، امروز خيلي از جوانان تحصيل كرده در حوزات و دانشگاه ها تحت عنوان عالم و اسلام شناس، بخش هاي مهم از مسايل ديني واعتقادي را به استهزا ء مي گيرند.

آقاي عادلي علاوه كرد: مسئول تمام اين بدبختي ها كساني هستند كه ادعاهاي كلان دارند، شورای سرتاسری علمای افغانستان، شوراي اخوت اسلامي، شوراي علماي شيعه و كسانی كه امكانات بیشتری در اختيار دارند، پاسخگو هستند.

وي خاطر نشان كرد: اگر برنامه ريزي درست واساسي در قبال جوانان صورت نگيرد و علما هم چنان دست روي دست بگذارند، جوان ها در حالت سردرگمي باقي خواهد ماند و روز به روز ناهنجاری هاي اجتماعي، نه تنها كاهش پيدا نميكند، بلكه زياد خواد شد.

او از بر نامه هاي كليشه یي و قديمي انتقاد كرد و گفت: بايد تمام بر نامه ها و صحبت ها با جوانان مطابق فکر آنها و عصری که آنان در آن زندگی می کنند، باشد تا جوانان را به سوی سعادت تشویق نموده و آنها رابه ساحل نجات برسانند.

به گفته ي آقاي عادلي، جوانان کشور آمادگي دارند تا كسي پيدا شود و پاسخ گوي مشكلات شان باشد، اما اينكه برنامه نيست و مشكل از سوی مراكز علمي و فرهنگي است که باید به حال جوانان توجه داشته باشد، باید بر حال جوانان تأسف خورد.

به گفته وی، اگرفكري به مشکلات جوانان افغانستان نشود، بر آمار معتادین افزوده خواهد شد.

اودر اخير گفت: وظيفه ي تك تك مردم افغانستان است كه در شرايط كنوني با فرهنگ هاي بيگانه مبارزه كنند، زیرا مبارزه ي فرهنگي زيربناي ساير حركت ها و مبارزه هاست. ما وقتی پيروز خواهیم شد كه در كارهاي فرهنگي خود موفق باشيم.

منبع: خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل – روزنامه انصاف، شماره 414 یکشنبه 12 سنبله 1391 .

مطالب مشابه