غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی

سالروز اتمام نعمت و هنگامه‌ی اعلان وصایت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام برشیفتگان امامت مبارک‌باد!
به مناسبت پاس‌داشت غدیر و ارج گذاری به فرمان الهی و تداوم سنت و سیره نبوی و همبستگی و اخوت اسلامی، امسال نیز چون سال‌های گذشته مجمع فرهنگی بقییۀالله(عج) مقیم کابل «پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی» را با حضور علمای شیعه و سنی در کابل برگزار نمودند.
گفتمان غدیر پیمان برادری و تعهد دینی(۲ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی) / سخنرانی حجت الاسلام احمدی نژاد بلخابی
معرفی برنامه توسط یکی از مجری های گفتمان های غدیر/ سید جاوید شکیب زاده (۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق)
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی / مولوی دکتر نورالله کوثر عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق در حسینیه بقیۀالله(عج) / دکتر محمد حسین جعفری
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی (۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق) / حسینیه بقیۀالله(عج) مولوی حبیب الله حسام
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق، حسینیه بقیۀالله(عج) / دکتر عبدالقادر ابراهیمی
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی / ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق، حسینیه بقیۀالله(عج) / آیت الله صالحی مدرس
دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۷سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی) / حجت الاسلام دکتر جعفری قندوزی
دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۷ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی / مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی (۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی) / دکتر نورالله کوثر
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی) / دکتر نورالله کوثر(تفصیل سخنرانی)
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی) / جنرال سید خلیل الله انوری
چهارمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / دکتر سید حسین واعظ زاده (سال ۱۴۰۰ خورشیدی)
چهارمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / حجت الاسلام سید جعفرعادلی حسینی(سال ۱۴۰۰ خورشیدی)
پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / دکتر سید حسین واعظ زاده(سال ۱۴۰۱ خورشیدی)
پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی(سال ۱۴۰۱ خورشیدی)
پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / حجت الاسلام دکتر سید حسن صالحی(سال ۱۴۰۱ خورشیدی)
………………………………………………
اولین گفتمان غدیر پیمان برادری و تعهد دینی(۲ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی) / مداحی حجت الاسلام سید محمد هاشمی
هم‌خوانی گروه توشیح مجمع فرهنگی بقیه‌الله(عج) در دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی
گزارشی از دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۷ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی)
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق، حسینیه بقیۀالله(عج) / نعت خوانی سید حبیب الله
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی/ ۱ سنبله ۱۳۹۸ به مناسبت غدیر / گروه تواشیح مجمع فرهنگی بقیۀالله(عج)
در پایان امید وارم که با استفاده از لنیک های گذاشته شده در این پست، حد اقل گام‌های ابتدایی در شناخت غدیر برداریم.
زیرا دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد صلی الله علیه و آله لبریز و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یافته است.


Comments are closed.