نمایش نوار ابزار

غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی

سه شنبه ۴ اسد ۱۴۰۱
سالروز اتمام نعمت و هنگامه‌ی اعلان وصایت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام برشیفتگان امامت مبارک‌باد!
به مناسبت پاس‌داشت غدیر و ارج گذاری به فرمان الهی و تداوم سنت و سیره نبوی و همبستگی و اخوت اسلامی، امسال نیز چون سال‌های گذشته مجمع فرهنگی بقییۀالله(عج) مقیم کابل «پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی» را با حضور علمای شیعه و سنی در کابل برگزار نمودند.
گفتمان غدیر پیمان برادری و تعهد دینی(۲ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی) / سخنرانی حجت الاسلام احمدی نژاد بلخابی
https://www.youtube.com/watch?v=62_g9H6Cc74
معرفی برنامه توسط یکی از مجری های گفتمان های غدیر/ سید جاوید شکیب زاده (۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق)
https://www.youtube.com/watch?v=Px1eTXhxFOs
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی / مولوی دکتر نورالله کوثر عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان
https://www.youtube.com/watch?v=EzOQEdn4JKA
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق در حسینیه بقیۀالله(عج) / دکتر محمد حسین جعفری
https://www.youtube.com/watch?v=Q1wFr7kXRzI
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی (۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق) / حسینیه بقیۀالله(عج) مولوی حبیب الله حسام
https://www.youtube.com/watch?v=ZFoQo-fP7FI
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق، حسینیه بقیۀالله(عج) / دکتر عبدالقادر ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=GFb2OjHYIuc
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی / ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق، حسینیه بقیۀالله(عج) / آیت الله صالحی مدرس
https://www.youtube.com/watch?v=dMsajO3dckU
دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۷سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی) / حجت الاسلام دکتر جعفری قندوزی
https://www.youtube.com/watch?v=rV4_LCK9Lm4
دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۷ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی / مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=kGQt_bc_78w
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی (۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی) / دکتر نورالله کوثر
https://www.youtube.com/watch?v=heKVNywyvwY
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی) / دکتر نورالله کوثر(تفصیل سخنرانی)
https://www.youtube.com/watch?v=ASl1hacwS5I
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی) / جنرال سید خلیل الله انوری
https://www.youtube.com/watch?v=RSZbANYf_mY
چهارمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / دکتر سید حسین واعظ زاده (سال ۱۴۰۰ خورشیدی)
https://www.youtube.com/watch?v=ud8PPGn7PkQ
چهارمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / حجت الاسلام سید جعفرعادلی حسینی(سال ۱۴۰۰ خورشیدی)
https://www.youtube.com/watch?v=jAwDyCtf5-w
پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / دکتر سید حسین واعظ زاده(سال ۱۴۰۱ خورشیدی)
https://www.youtube.com/watch?v=CqH70AyD13Y
پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / مولوی دکتر عبدالقادر ابراهیمی(سال ۱۴۰۱ خورشیدی)
https://www.youtube.com/watch?v=C_kJJRG8uWs
پنجمین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی / حجت الاسلام دکتر سید حسن صالحی(سال ۱۴۰۱ خورشیدی)
https://www.youtube.com/watch?v=rZk88yvWN-I
………………………………………………
اولین گفتمان غدیر پیمان برادری و تعهد دینی(۲ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی) / مداحی حجت الاسلام سید محمد هاشمی
https://www.youtube.com/watch?v=4fy4VUGIWlA
هم‌خوانی گروه توشیح مجمع فرهنگی بقیه‌الله(عج) در دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی
https://www.youtube.com/watch?v=ulqwgRSxE2c
گزارشی از دومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی(۷ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی)
https://www.youtube.com/watch?v=WnIcYP7pJ7A
غدیر؛ عامل تحکبم وحدت امت اسلامی ۱۷ ذی الحجه ۱۴۳۸ هـق، حسینیه بقیۀالله(عج) / نعت خوانی سید حبیب الله
https://www.youtube.com/watch?v=AMr94p43xbQ
سومین گفتمان غدیر؛ پیمان برادری و تعهد دینی/ ۱ سنبله ۱۳۹۸ به مناسبت غدیر / گروه تواشیح مجمع فرهنگی بقیۀالله(عج)
https://www.youtube.com/watch?v=GfB0etoWCSI
در پایان امید وارم که با استفاده از لنیک های گذاشته شده در این پست، حد اقل گام‌های ابتدایی در شناخت غدیر برداریم.
زیرا دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد صلی الله علیه و آله لبریز و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یافته است.
مطالب مشابه