نمایش نوار ابزار

فراخوان مقاله«پنجمین سمینار اندیشه و سیره عملی امام صادق علیه السلام»

سه‌شنبه 9 جوزا 1396

با استعانت از خداوند متعال، مجمع همبستگی راه نبوی(مِهر) «پنجمین سمینار اندیشه و سیره عملی امام صادق علیه السلام»  بمناسبت سالروز شهادت  آن امام همام را بتاریخ ۲۵ شوال المکرم ۱۴۳۸ هجری قمری برابر  با ۲۹ سرطان ۱۳۹۶ خورشیدی برگزار می نماید.

هدف محوری این سمینار، بررسی مقام معنوی، حیات علمی و سیاسی  امام صادق علیه السلام، تقریب و هم اندیشی مسلمانان،  باز خوانی وحدت امت اسلامی و تأکید بر مشی وحدت طلبانه پیشگامان وحدت جهانی اسلام، اعتدالگرایی و مقابله با جریان های تکفیری و… پیرامون مسائل اساسی و مطرح در سمینار مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

لذا از کلیه فرهیختگان و قلم به‎دستان و اهل علم دعوت می‎شود تا با ارائه مقالات در این سمینار شرکت فرمایند.

موضوع مقاله:

 1. سیره علمی امام صادق علیه السلام
 2. روش سیاسی امام صادق علیه السلام
 3. سیره اجتماعی امام صادق علیه السلام
 4. سیره عملی امام صادق علیه السلام
 5. روش ارتباطی امام صادق علیه السلام با ادیان
 6. امام صادق علیه السلام و نهضت ترجمه
 7. امام صادق علیه السلام، مکاتب کلامی و مادی گرایی
 8. شاگردان امام صادق علیه السلام و جنبه های علمی آنان
 9. شیوه برخورد امام صادق علیه السلام با قیام های علویان
 10. تأثیر پذیری مذاهب اربعه اسلامی از شخصیت معنوی و علمی امام صادق علیه السلام
 11. امام ابوحنیفه رحمۀ الله علیه و تاثیر پذیری او از مکتب فقهی امام صادق علیه السلام
 12. تفکر مهدویت در اندیشه امام صادق علیه السلام
 13. حکومت اسلامی از نگاه امام صادق علیه السلام
 14. ویژگی های دوران امام صادق علیه السلام
 15. امام صادق علیه السلام و تهاجم فرهنگی
 16. امام صادق علیه السلام و امنیت بلاد اسلامی
 17. امام صادق علیه السلام و آزادی بیان
 18. امام صادق علیه السلام و اصول اعتقاد اسلامی
 19. شیوه های تربیتی امام صادق علیه السلام

شرایط مقاله:

۱ ) رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺍزﯾﻦ ﭘﮋوﻫﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ‏(ﭼﮑﯿﺪﻩ، ﻓﺮﺿﯿﺎت، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی، ﺍرﺟﺎﻋﺎت، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و …) و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ  – ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔزﺍری ﻣﺮﺍﺳﻢ در ﺍﻧﺘﺨﺎب و وﯾﺮﺍﯾﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺍرﺳﺎﻟﯽ ﺁزﺍد ﺍﺳﺖ

۲ ) ﭼﮑﯿﺪﻩ و ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍز ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ A4  ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ Word  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ CD و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺁدرس:   [email protected]  –   [email protected]   ﺑﻪ ﺳﺘﺎد سمینار ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﻮد.

۳ )  ﻣﻘﺎلات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﺳوی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺘاد ﺑﺮگزاری ﻣﺮﺍﺳﻢ، در ﮐﺘاب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎلات همایش ﭼاپ می گردد.

۴ )  ﺑﻪ ﻣﻘﺎلات ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺟﻮﺍﯾز نفیسی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۵ ) ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺍرﺳال ﺧﻼﺻﻪ و ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ : ۱۵ شوال المکرم ۱۴۳۸ هجری قمری .

آدرس دبیر سمینار:    adeli_hossen[email protected]  –   [email protected]

از سوی مجمع همبستگی راه نبوی(مِهر) و نهادهای همسو:

– شورای اخوت اسلامی

–  سازمان جهاد فرهنگی

–  مجتمع اسلامی

–  مجمع الدعوۀ التقریب

–  مرکز علمی، فرهنگی حضرت نرگس(س)

–  شورای ائمه مساجد اهل سنت

–  حوزه علمیه خاتم الانبیاء(ص)

– بنیاد فرهنگی اجتماعی راه امین

–  مدرسه عالی ایمان

– حوزه علمیه حضرت نرگس(س)

–  انتشارات ایمان

– مجمع فرهنگی بقیۀ الله(عج)

–  شورای عالی قرآنی افغانستان

–  هیئت مدیره مجله به سوی مسجد

– هیئت مدیره نشریه همگرایی

از دست اندرکاران محترم اهالی فرهنگ و مطبوعات خواهشمند است در راستای اطلاع رسانی این سمینار کمال همکاری را مبذول فرمایند.

امیدواریم برگزاری این گونه سیمنار های تحقیقی و علمی، در جهت بازسازی فرهنگی و معنوی کشور بیش از پیش مفید  و راهگشا افتد.

دارالانشاء برگزاری سمینار

مطالب مشابه