نمایش نوار ابزار

فراخوان مقاله بمناسبت گرامي داشت بيست و دومین سالگرد رحلت حضرت امام خميني(ره)

سه شنبه ۲۰ ثور ۱۳۹۰

  بدون شك  مرجع بزرگوار حضرت آيت الله العظمي امام خميني(ره) از افتخارات جهان اسلام به شمار مي رود، انقلابي كه امام خميني(ره) رهبري كرد يكي از تأثير گذار ترين حركت هاي ديني، سياسي معاصر در معادلات و مناسبت هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بود.

بنياد فرهنگي، تبليغي پيامبراعظم(ص) در بيست و دومین سالگرد ارتحال ملكوتي آن رهبر فقيد و به منظور تبيين و باز شناسي انديشه هاي وي سميناري تحت عنوان«چهارمین سمینار تبیین انديشه هاي ديني، سياسي ومعنوي امام خميني» را برگزار مي نمايد.

از همه اساتيد، محققان و انديشمندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، عزيزان فرهنگي به ويژه اهل قلم در خواست مي گردد، با توجه به محورها و موضوعات ذيل آثار علمي، تحقيقي  و پژوهشي خود را به ستاد بزرگداشت بيست و دومین سالگرد رحلت حضرت امام خميني(ره) ارسال نماييد.

موضوعات مقالات ارسالي:

1 – وحدت امت اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)

2 – نقش امام خميني(ره) در حمايت از ملت مسلمان فلسطين

3 – امام خميني(ره) و انديشه اصلاحي امت اسلام

4 – عوامل عزت و پيشرفت جهان اسلام ازديدگاه امام خميني(ره)

5 – مباني حكومت اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)

6 – بعد عرفاني شخصيت امام خميني(ره)

7 – جايگاه امام خميني(ره) در سير تحول فقه اسلامي

8 – نقش امام خميني(ره) در بيداري مسلمين

9 – امام خميني(ره) و تأسيس حكومت اسلامي

10 – ديدگاه امام خميني(ره) در مورد جهاد و مجاهدين افغانستان

11 – نگاهي به ديوان اشعار امام خميني(ره)

12 – خود باوري و خود كفايي مسلمين از ديدگاه امام خميني(ره)

13 – حقوق مردم در حكومت اسلامي

14 – جايگاه زن در حكومت اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)

15 – امام خميني(ره) و احياي تفكر اسلامي

شرايط مقالات ارسالي:

– چكيده مقاله در يك صفحه ضميمه مقاله گردد.

– كميسيون علمي همايش مجاز به ويرايش علمي و ادبي مقالات بوده و مقالات بازگردانيده نمي شود.

– حقوق معنوي مقالات منتشره براي مولف محفوظ است.

– مقاله نبايد قبلا انتشار يافته و يا به مجمع ديگري ارائه شده باشد.

– مقالات در قطع A4 تايب شده ارسال گردد.

مهلت نهايي ارسال مقالات:  12/3/1390

نشاني: كابل – سرك اول تپه سلام- دفتر مركزي بنياد فرهنگي، تبليغي پيامبر اعظم(ص)

آدرس ايمل:   [email protected]            [email protected]

مطالب مشابه