نمایش نوار ابزار

محرم و عاشورا طلوع سرخ فام روشنايي اسلام

شنبه ۲۴ میزان ۱۳۸۹

 محرم ، نام نخستین ماهی از ماههای دوازده گانه قمری می باشد، علت نامگذاری این ماه به محرم ، آن بوده است که در زمان جاهلیت، جنگ در این ماه را حرام می دانستند و روز اول محرم را اول سال قمری قرار دادند.

اما بنی امیه ، مخصوصاً یزید با ریختن خون نواسه پیامبر اسلام (ص) حضرت حسین ابن علی (ع) در این ماه و پدید آوردن حادثه عاشورا در سرزمین کربلا احترام این ماه را نگه نداشتند. دوم محرم الحرام سال 61 هجری قمری ، کاروان امام حسین (ع) وارد سرزمین کربلا شد، از همان روز به تدریج بر سپاه کوفیان که آن حضرت را همراه  با یاران و اهل بیتش محاصره کرده بودند افزوده شد.

روز نهم ماه محرم «تاسوعا» نام دارد، در ین روز نیروهای ابن زیاد و کوفیان آب را به روی اهل بیت امام حسین (ع) و یارانش بسته بودند راهها همه تحت کنترول بود تا کسی به نواسه پیامبر اسلام (ص) و اصحابش نپیوندند ، تهدیدهای سپاه ابن زیاد به دستور یزید جدی تر و حالت تهاجمی آنان به سوی خیمه های امام حسین (ع) و یارانش بیشتر می شد.

 

روز پنج شنبه نهم محرم بود که ابن سعد با دستور ابن زیاد با گروهی از سپاه کوفه به سوی خیمه گاه امام حسین (ع) تاختند ؛ طبق نقل تاریخ حضرت حسین (ع) کنار خیمه نشسته و به شمشیر تکیه داده بود که خواب چشمانش را ربوده بود، در عالم خواب رسول خدا (ص) به او فرمود: « پیش ما می آیی» ، در این هنگام که خواهرش زینب (س) صدای همهمه ای مهاجمان را شنید، برادرش حسین (ع) را از خواب بیدار کرد . امام حسین (ع) برادرش عباس را همراه جمعی نزد مهاجمان فرستاد تا از اهداف آنها آگاه شوند. چون فهمیدند که به قصد جنگ آمده اند ، حضرت حسین (ع) آن شب را مهلت طلبیدند تا به عبادت و نماز بپردازند و درگیری به فردا یعنی روز دهم محرم موکول شد.

روز دهم ماه محرم «عاشورا» نام دارد، عاشورا، روز حماسه و ایثار، روز فریاد مظلومانة « هل من ناصر ینصر نا» بر گوش تاریخ در این روز حضرت حسین (ع) و یارانش برای امر به معروف  و نهی از منکر و احیای ارزش های دینی به شهادت می رسند.

بنا بر این عاشورا و کربلا، یکی از تداوم خط درگیری حق و باطل در همه زمان ها و مکان هاست.

چنانکه در گفتار یکی از بزرگان دینی ما آمده : « کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» ، یعنی هر روز عاشورا و هر سرزمین کربلا است.

لذا همیشه حق و باطل رو در روی همند و انسانهای آزاده وظیفه پاسداری از حق و پیکار با باطل را بر عهده دارند و بی تفاوت گذشتن از کنار صحنه حق و باطل بی دینی است.

نويسنده:

سيدجعفرعادلي«حسيني»

منبع:

پامیر نشریه  شهر کابل – شماره 258 چهار شنبه 26  جدی 1386

مطالب مشابه