نمایش نوار ابزار

محکوم نمودن دست اندکاران نشریه چارلی اندو، نسبت به اهانت به پیامبراسلام(ص)

جمعه ۲۶ جدی ۱۳۹۳

و ما ارسلناک الا رحمۀ للعالمین

مدعیان تمدن و آزای بیان و دفاع از حقوق بشر، یکبار دیگر متوسل به خشونت شده و احساسات میلیونها مسلمان را در جهان جریحه دار ساختند.

بدون تردید خشونت روحی و معنوی زجر آور ترین نوع خشونت است که دست اندکاران نشریه چارلی اندو، نسبت به مسلمانان روا داشته که اهانت به نماد تقدس و رهبر مسلمین جهان، یعنی رسول الله(ص) صورت گرفته است.

شورای اخوت اسلامی این حرکت غیر متمدنانه نشریه مذکور را شدیدا محکوم نموده و از دولت فرانسه جدا می خواهد که از حرکات این چنین رفتار غیر انسانی مغایر با روحیه و معتقدات دینی مسلمانها که باعث جریحه دار شدن احساسات میلیونها مسلمان شده اند جدا جلوگیری نماید و عاملین نشر و پخش مطالب توهین آمیزنسبت به رسول الله(ص) در رابطه با ایجاد خشونت روحی و معنوی برانسانها که نوع جرم پنداشته می شود و ایجاد اختلاف بین پیروان ادیان الهی گردیده مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

شورای اخوت اسلامی – افغانستان – کابل.

25 جدی 1393 خورشیدی

مطالب مشابه