نمایش نوار ابزار

مدرک الطالب فی نسب آل ابی طالب(ع)

دوشنبه ۹ دلو ۱۳۹۶

کتاب مدرک الطالب فی نسب آل ابی طالب(ع) نخستین اثر تحقیقی در باره سلسله های سادات پاکستان به رشته تحریر در آمده؛ این کتاب پژوهشی وزین توسط محقق چیره دست و توان مند جناب سیادت مآب محترم سید قمر عباس الاعرجی الهمدانی تدوین یافته است.

برای کسانی که علاقه مند به تاریخ سادات  می باشند، مطالعه این اثر وزین علمی را توصیه می کنیم.

مولف در تدوین این اثر‌گرانسنگ زحمات فراوانی کشیده و با استفاده از حدود دوصد منبع دست اول و معتبر و از آن میان  یکی از منابع آن، کتاب کوثرالنبی(پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان)‌ مورد استفاده قرار گرفته است.

هرچند کتاب به زبان اردو است ولی بگونه ساختار درختی نوشته شده و تمامی تیره های سادات را دربر گرفته و لذا برا همگان قابل استفاده می باشد.

http://alhoussainy.net/2017/10/07/mdrek/

مطالب مشابه