نمایش نوار ابزار

مديرمسوول و سکرتر مسئول نشریه پامير برطرف شدند

پنجشنبه ۲۲ میزان ۱۳۸۹

  مديرمسوول و سکرتر مسوول هفته نامه پامير، برطرفى شان از سوى شاروالي کابل را يک عمل ناشى از عقده خوانده و خواهان توجه مسوولين در زمينه شدند.

سيد جعفر عادلى، ریيس نشرات و مدير مسوول نشریه پامير و محمد مهدى ثاقب، معاون رياست نشرات و سکرتر مسوول این نشریه روز پیش در یک کنفرانس مطبوعاتى گفتند که شاروالي کابل اخيرا هيات تحریر نشریه پامیر را به علت تاخير يک روز در نشر آن ، به کسر معاش مجازات کرده است .

به گفته‌ي آقای عادلی، اين عمل با توجه به مشکلات فني که علت اين تاخير بوده ، غير قانونى است و همچنین شاروال کابل از آغاز کار خود نيز چندين بار کارمندان نشریه  پامير را تهديد نموده و اخطار به مسدود کردن اين هفته نامه را داده بود.

 در همین حال محمد مهدی ثاقب نيز مى گويد که آنها با وجود اين که در يک اداره حکومتى کار مى کردند، اما هميشه به رسالت ژورناليستى خود در بيان حقايق پايبند بودند .

وى مى گويد: «ما در يک نشریه  حکومتى مواجه با صدها سليقه و پاليسى هاى خرد و درشت بوديم، اما نمى توانستيم مداح و ستايشگر باشيم».

او افزودکه آنها هميشه مورد تهديد قرار داشتند که مجبور به نشر مطالب دلخواه مسوولين شاروالي بودند .

آقای ثاقب گفت : «در شهر کابل، سازندگى نيست آيا ما به عنوان ژورنالیست مى توانيم دروغ بگوييم».

منبع:

روزنامه 8 صبح شماره 397 پنج شنبه 4 میزان 1387

مطالب مشابه