نمایش نوار ابزار

مصاحبه اختصاصی با رئیس نشرات شهرداری

پنج‌شنبه 22 میزان 1389

  15عقرب  1385 هجري شمسي به مناسبت بزرگداشت از پنجاه و پنجمين سالروز تاسيس «پامير» (نشريه شهرداري كابل) بر آن شديم، تا مصاحبه ي با رئيس نشرات و مدير مسوول هفته نامه «پامير» جناب آقای سيد جعفر عادلي «حسيني» داشته باشيم؛ در اين مصاحبه اولين پرسشي از پيشينة تاريخي «پامير» به حضور رئيس محترم نشرات طرح مي گردد؟

ج: با استعانت از قادر لايزال، سلام و صلوات بر خاتم پيامبران و عترت پاك ايشان. ابتدا سالروز هفته نامه ي «پامير» را به خوانندگان و دست اندركاران اين نشريه تبريك گفته و بر آناني كه همچو شمع در جاده هاي تاريك و سنگلاخ ها روشني بخش حيات ما شدند و به حيات ما معني دادند، مخصوصاً شهداي شهرداري كابل درود مي فرستم. در اين فرصت كوتاه می خواهم بدون مقدمه و  بطور فشرده به پيشينة تاريخي «پامير» اشاره كنم: «پامير» در سال 1330 خورشيدي، توسط نويسنده آن وقت، احمد ميررويان تاسيس گرديد، اين نشريه در مراحل ابتدايي به شكل ورقي و تايپ‌ تحرير در ماشين به چاپ مي‌رسيد و بعدها در مطبعه هاي دولتي چاپ ميگرديد. «پامير» از همان روزهاي نخستين،  مشكلات شهروندان كابل را ابتدا ماهانه و بعدها هفته وار انعكاس مي داد. «پامير» فراز و نشيب هاي فراواني را طي پنج دهه پشت سر گذاشت، گاهي در قالب نرخ نامه، گاهي به صفت نشريه حزب حاكم وقت و گاهي به حيث يك نشريه شهري اظهار وجود نموده و تمامي حقايق و كاستي هاي شهروندان كابل را مطرح كرده و مانند كوه «پامير» در هر زمان و شرايطي بلند همت، بدون هيچگونه ترس و وحشت زبان گوياي شهرداري كابل بوده است.

 

«پامير» تا سال 1345 در چهار صفحه ماهانه منتشر مي گرديد، اما بعد ازسال 1345 درهشت صفحه بصورت هفته نامه فعاليت خويش را گسترش داد، مخصوصاً از سال 1355 كه مردم افغانستان در يك فضاي نسبتاً آرام روال عادي زندگي خود را طي مي كرد و اين كشور درآن زمان به پيشرفت هايي دست مي يافت،  شهردار كابل در آن وقت محترم داكتر غلام سخي نورزاد بود که  موفقيت هايي نيز در هفته نامه پامير به وجود آمده بود. اما در پناه همين حركت آرام نطفة جريانات سياسي منعقد گرديد و دموكراسي پا به عرصه وجود گذاشت كه با وقوع كودتاي ماركسيستي در هفت ثور 1357 آغاز دگرگوني  و بحران در كشور پديد آمد و هفته نامه پامير از هشت صفحه به چهار صفحه نشر مي گرديد. اما در اواخر دهه شصت تا زمان به قدرت رسيدن طالبان هفته نامه پامير «در هشت صفحه به چاپ رسيد،  وقتي كه طالبان قدرت را بدست گرفت، هفته نامه «پامير» از تشكيل شهرداري كابل حذف و از فعاليت باز ماند. پس از سقوط برق آساي گروه طالبان در سال 1380 و با روي كار آمدن دولت موقت، «پامير» مجدداً در هشت صفحه تاكنون هفته ي يكبار منتشر مي گردد.

س: اسامي روسا،  مدير مسوول و معاون ریاست نشرات شهرداری را  از  زمان تأسيس آن تا هم اكنون معرفي بفرماييد؟

  همان طوري كه در ابتدا گفتم، پامير درسال 1330 هجري شمسي توسط احمد مير رويان تاسيس و از همان سال تا 1338 وی مدیرمسئول نشریه پامیر را عهده دار بود.

از سال 1338 تا دلو 1341 سيد عزيز الله مرموز مدير مسوول نشریه پامير بود.

از دلو 1341تا ثور 1343 رويدار «مرزي» مدير مسوول نشریه پامير بود.

از سال 1343  تا 1354 محمد ناصر غرغشت مدير مسوول نشریه بود.

از سال 1354 تا سرطان 1356 جاوید فاطمی مدیرمسئول و ضیاء روشن معاون بود.

از سرطان 1356 تا آخرهمان سال ضیاء روشن مدیر مسئول نشریه پامیر بود.

از  سال 1357 تا اسد  1358 محمد نسیم نادم مدیرمسئول و ضیاء روشن معاون بود.

از اسد 1358 تا ثور 1359 شيرعلي ودان مدير مسوول و ضياء روشن معاون  بود.

از  جوزا  1359 تا ثور1360 فضل الحق موج  مدير مسوول وضیاء روشن معاون بود.

ازسال 1360 تا 1361 محمد بصير كابلي مدير مسوول وضيا روشن معاون  بود.

  از جوزا 1361 تا دلو 1361  فرید سیاووش مدير مسئوول و ضياء روشن معاون بود.

از دلو 1361 تا 1368 عنایت پژوهان گردانی رئیس نشرات و مدیرمسئوول نشریه پامیر بود.

از سال 1368 تا 1371 رئیس نشرات و مدیر مسئوول نشریه پامیرعزیز آسوده بود.

از سال 1371 تا اسد 1375 رئیس نشرات ومدیرمسئوول نشریه پامیر مهردین مشید بود.

  نشریه پامیر در سالهای حاکمیت طالبان از نشر بازماند. اما با روی کار آمدن حکومت موقت اولین شماره  دور دوم نشریه پامیر روزشنبه 17 حمل 1381 انتشار یافت و از حمل 1381 تا اواخرهمین سال  سید فاروق هیبت رئیس ومدیر مسئول وبرای مدت یکماه سید مقصود هوفیانی وپنج ماه محمد نسیم نادم وبعد آقای محمد اسحق صمدی به عنوان معاون ریاست وسکرترمسئول نشریه پامیر ایفای وظیفه می نمودند.

از اخیر سال 1381 تا 1383 رئیس نشرات و مدير مسئوول نشریه پامیر محراب الدين يوسفزي و معاون رياست و سکرتر مسئوول نشریه پامیر محمد اسحق صمدي بود.

از سال 1383 تا 1384 سرپرست ریاست نشرات ومدیر مسئوول نشریه پامیر محمدآصف اکبری ومعاون ریاست نشرات وسکرتر مسئوول نشریه محمد اسحق صمدی بود.

از سال 1384 تا نیمه 1385 سرپرست ریاست نشرات ومدیر مسئوول نشریه پامیر عبدالقادر خاکساری و معاون ریاست وسکرتر مسئول نشریه محمداسحق صمدی بود.

  از اسد سال 1385 حقیر به صفت رئیس نشرات ومدیر مسئول نشریه پامیر و معاون ریاست وسکرترمسئول نشریه پامیر محمدمهدی ثاقب می باشد.

س: چنانچه مردم بخواهند با پامير مشاركت داشته باشند، طريق اين مشاركت را بيان فرماييد؟

ج: پامير داراي سابقه درخشان، بيانگر آرمانها و خواسته هاي واقعي شهريان كابل مي باشد، اين هفته نامه سعي مي نمايد كه پل ارتباطي ميان همشهريان عزيز و شهرداري كابل باشد، تا از اين طريق خدمات شهري را بهتر انجام دهد، در اين زمينه هفته نامه‌ي پامير ستون خوانندگان را ايجاد نموده كه در هر شماره هفته نامه منتظر نظرات، پيشنهادات و انتقادات سالم شهروندان كابل ميباشيم.

س: در پايان اگر توصية خاصي داريد بيان بفرماييد؟

ج: توفيقات روز افزون، شادكامي و سعادت تمامي خيرانديشان بويژه همكاران و همراهان اين نشريه را از حضرت ايزد منان استدعا مي نمايم و اميدوارم كارنامة خدمات اين عزيزان مورد توجه پروردگار قرار گيرد.

منبع:

پامیر نشریه  شهر کابل – شماره 209 – 208 سه شنبه 23 عقرب  1385

مطالب مشابه