نمایش نوار ابزار

معرفی کتابی در باره فچایع افشار

جمعه 2 حوت 1392

 چنانچه اطلاع دارید، دهه هفتاد، فجایع و کشتار بی سابقه ی در پایتخت کشور مان رُخ داد و حدود هفتاد هزار تن شهروندان کابلی قتل عام گردیدند.

کشتار خونین 23 سنبله 1373 خورشیدی توسط عبدالعلی مزاری، رهبر یکی از شاخه های حزب وحدت  که در این فاجعه علاوه بر تخریب منازل مسکونی، غارت اموال و آواره شدن صدها تن هموطن مسلمان رخ داده و نزدیک سی  هزار شهروندان غرب کابل به خاک و خون کشانیده شدند و همچنین فاجعه المناک افشار حدود پانصد تن از ساکنان اصلی آن منطقه قتل عام و مجروح شدند.

پس از گذشت دو سال از فاجعه افشار، جهت توجیه کشتار مردم بی گناه  غرب کابل در 23 سنبله 1373 برخی از سران حزب وحدت اقدام به تبلیغات زهر آگین علیه دیگر احزاب و اقوام نمودند و از آن بهره برداری، سیاسی، اقتصادی  و تبلیغاتی را  بردند.

با گذشت بیست و یکسال از فاجعه افشار، نهضت ملی عدالت خواهان، جهت روشن شدن حقایق فاجعه افشار ، کتاب «افشار، خون و تجارت سیاسی»  که ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻓﺸﺎﺭ و بصورت  تحقیقی صورت گرفته، به نشر رسانیده است.

دانلود کتاب افشار، خون و تجارت سیاسی

مطالب مشابه