میلاد پیامبرگرامی اسلام(ص) بهترین فرصت برای همدلی، وحدت و اخوت اسلامی

دوازدهم ربیع الاول بنا به برخی روایات زاد روز پیشوای امت اسلامی و پیامبر مهربانی استو بنا به برخی روایات دیگر، هفدهم این ماه طلوع این آفتاب حیاتبخش جهان بشری است.
اختلاف دراین تاریخ، مایه رافت و رحمت در میان امت اسلامی شده است چرا که این فاصله به هفته وحدت و اخوت اسلامی از سوی عالمان برجسته و دلسوز جهان اسلام نام گذاری شده است.
دین اسلام بر مبنای همبستگی و برادری پایه گذاری شده و این صفت اسلامی باعث شد تا این اندیشه و مکتب به جغرافیای وسیعی راه پیدا کند.
تجلیل از سالروز میلاد پیامبر خاتم(ص) میبایست که همراه با پیروی از سنت و دستورات ایشان باشد و مردم از این چشمه ی برکت الهی به خوبی استفاده کنند و مردم بجای اطاعت از سنت مهربانی، رافت و اخوت دینی اسلام، در پی نفاق و جنگ باشند.
لذا هفته وحدت بهترین فرصت برای ایجاد همدلی، اتحاد و احیای ارزش های اسلامی و تقویت نقاط مشترک بین مذاهب اسلامی است‏.‏ هرچه همدلی، اخوت و برادری میان ملت های مسلمان بیشتر شود زمینه های بالندگی، رشد مشترک فکری و اعتقادی در جوامع اسلامی فراهم می آید‏.‏
قرآن و سنت نبوی از سرمایه های اصلی مسلمانان و اساس تمدن اسلامی هستند و همه مذاهب اسلامی باید از این سرمایه ها به بهترین وجه استفاده و وحدت را حفظ کنند و این مهم با پیروی از سیره نبوی و تمسک به حبل الله محقق می شود و این یک برکت بزرگی است که پیروان اهل تشیع و تسنن را یک جا جمع و همه مان برای اسلام کوشش کنیم و باید همه با هم برادر باشیم. نگذاریم دیگران بیایند همه چیزمان را ببرند، برادری و وحدتی که پیامبر رحمت در استمرار رسالت دیگر انبیای عظام برای جوامع بشری به ارمغان آورد. پیامبر اکرم(ص) مهاجرین و انصار را به میثاق اخوت و عقد برادری فرا خواند و بدین سان گل بانگ وحدت برای نخستین بار در فضای مدینه طنین افکند و دل و جان قرون و اعصار را نوازش داد و عطر دل انگیز آن مسلمانان را مدهوش خویش ساخت. سنگ زیرین بنای اتحاد و همبستگی اسلامی نهاده شد و ارزش های متعالی اسلامی و برادری و اتحاد، جانشین ارزش های پوچ و خیالی جاهلی شد.
آری! پیامبراسلام(ص) با استناد به آیات قرآن، جوامع اسلامی رابه اعتصام به حبل متین الهی و پرهیز از تفرقه و تشکیل امت واحده در سایه عبودیت اللّه، دعوت کرد. مسلمانان نیز در پرتو عمل به این دعوت و حرکت در طریق وحدت، متحد شدند و بر دشمنان چیره شدند و دیری نپایید که شاهد فتح و پیروزی را در آغوش کشیدند.
اسلام به عنوان مکتب جامع و جاوید، همان گونه که عرصه دعوت خویش را به قوم و ملت خاصی محدود نکرده است، اتحاد امت اسلامی را در صدر برنامه های سیاسی و اجتماعی خویش قرار داده و عقد اخوت دینی را میان فرزندان امت اسلام جاری کرده است. وحدت اسلامی که قوی ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسلام محسوب می شود، از دیرباز دست خوش توطئه های دشمنان قرار گرفته است. استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آنان که قوّت خود را در ضعف جوامع اسلامی می جویند، برای غارت منابع و ثروت های ملل اسلامی، سعی در فرو ریختن جوّ اعتماد و فضای برادری حاکم میان ملل اسلامی داشته اند.
در شرایط اسفبار کنونی، ما باید دست به دست هم بدهیم وآیین های هفته وحدت را بسیار باشکوه و درخور وشان این هفته برگزار کنیم انشاالله.Comments are closed.