نمایش نوار ابزار

نشست علما و دانشمندان پیرامون اسلام و دموکراسی

جمعه ۲۲ جدی ۱۳۹۱

 یکسال قبل برای نخستین بار، بیش از 120 تن علمای مطرح افغانستان و  جهان اسلام، در اولین کنفرانس اسلامی تحت عنوان «همکاری های بین المللی اسلامی برای آیندهء صلح آمیز در افغانستان» از تاریخ 8 تا 11 قوس سال ۱۳۹۰ هجری شمسی در شهر استانبول کشور ترکیه دایر گردیده بود؛ گردهم آمدند.

این کنفرانس به هدف ایجاد و ادامهء گفتمان اسلامی میان علمای دینی و فعالین جامعه مدنی افغانستان با علمای برجستهء جهان اسلام، کنفرانس سه روزهء همکاری بین المللی اسلامی برای ایندهء صلح آمیز افغانستان در فضای اخوت و احترام متقابل با تعهد داشته های علمی میان علمای جهان اسلام و علما و فعالین جامعه مدنی افغانستان با تاکید بر گسترش گفتمان مذکور درسطح منطقه و جلب حمایت و همکاری علمای دینی و فعالین جامعه مدنی منطقه و جهان راه اندازی و به ادامه آن نشست های متعدد علمای کشور از سوی کانون علمی و تحقیقات اسلامی در پایتخت افغانستان برپا گردید.

در ادامه این گونه نشست ها، این بار کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان، روزسه شنبه 19 جدی 1391 نشستی را با جمعی از علما در پایتخت کشور، هوتل ستاره شهر کابل برگزار نموده و پیرامون اسلام و دموکراسی کنکاش صورت گرفت. در این نشست تحقیقی و پژوهشی که یکتن از علمای فرهیخته کشور جمهوری اسلامی پاکستان جناب مولانا محمد زاهد، بنابر دعوت کانون علمی و تحقیقات اسلامی اشتراک و سخنرانی نمودند.

مولانا محمد زاهد دموکراسی را یک واژه غربی دانسته و منشأ پیدایش آنرا نیز به جامعه غرب نسبت داد.

وی اضافه کرد: دموکراسی به معنی آزادی مطلق العنان نبوده بلکه در پیوند به ارزشهای اسلامی میتواند وسیله مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی باشد، او از نمونه های دموکراسی اسلامی در دوران خلاف حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق یاد آور شده افزود: وقتی حضرت عمر فاروق در بیانیه خویش پیرامون کاهش مهر زنان قانونی را وضع کرد، زنی در مقابلش ایستاد و از او خواست تا آنچه را که شریعت وضع کرده است، به آن بپردازد، که این موضوع خود نشان گر آزادی بیان و اندیشه در دین مبین اسلام خوانده شده است.

همچنین مولوی عطأ الرحمن سلیم رییس کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان، دموکراسی را وسیله یی برای سرکوب حکومت های مستبد خوانده و از حکومت های مطلق العنان عربی یاد آور شد که به وسیله دموکراسی از هم پاشیدند و در نتیجه شاهان منتخب مردم به سرنوشت آنها حاکم شد.

و نیز محترم مرتضی حامد، رئیس تعلیم و تربیه وزارت ارشاد، حج و اوقاف اسلامی و جناب مولوی شمس الرحمن فروتن در ابعاد مختلف اسلام و دموکراسی صحبت نمودند. در پایان حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدجمال مبارز معین اسبق وزارت ارشاد، حج واوقاف جمهوری اسلامی با جمع بندی صحبت های تحقیقی سخنرانان این نشست با بحث آزاد شرکت کنندگان محترم خاتمه یافت.

مطالب مشابه
دیدگاه ها