نمایش نوار ابزار

نمایندگان به وزرای معتقد به اسلام و با تخصص عالی رأی اعتماد بدهند

جمعه ۲۶ جدی ۱۳۹۳

 لیست پیش‌نهادی کابینه‌ی حکومت وحدت ملی پس از گذشت نزدیک به دو ماه از وعده‌ی نخست رییس جمهور غنی معرفی شدند. به باور بسیاری از شهروندان کشور و کارشناسان امور، شایسته‌سالاری به معنای واقعی آن در این کابینه تأمین نشده است. به نظر اهل خبره برخی از این افراد، فاقد تجربه‌ کاری، سابقه سوء و عدم تخصص در وزارت خانه هستند ، از نمایندگان مردم در خانه ملت انتظار می رود در مورد هریکی از این افراد دقت بیشتری نموده و شورای اخوت اسلامی به تاسی از بیانه ای تاریخی 24 جدی 1393 خورشیدی، حضرت آیت الله العظمی محسنی، به موارد:

«اعتقاد به اسلام»، «داشتن تخصص عالی» و «نداشتن سابقه سوِء» تاکید نموده و از نمایندگان محترم مردم در شورای ملی می خواهد که در قبال مسئولیت های دینی و اجتماعی شان کوتاهی ننموده و به اشخاص واجد الشرایط رای اعتماد دهند.

شورای اخوت اسلامی – افغانستان – کابل.

25 جدی 1393 خورشیدی

مطالب مشابه