نگرشی مختصر بر زندگی مرحوم استاد سید حسن مسلم

 سال 1357 خورشیدی، پس از بقدرت رسیدن حکومت کمونیستی و همزمان باتهاجم ارتش سرخ شوروی سابق درافغانستان که  با رعب و وحشت عمومى، جريحه دار شدن احساسات مذهبى و ملى مردم گردید، در چنین شرایطی ملت مسلمان این کشور به دفاع از ارزشهای دینی و ملی  جهاد مقدس راآغاز  نمودند و در این راه  مجاهد مردانی بودند.

آنها چه در زندانهای مخوف رژیم کمونیستی و چه در سنگرهای مبارزه علیه متجاوزین و مزدوران دست نشانده شان الگوی مقاومت و اخلاص بودند و یکی از آن جهاد گران که سالهای متمادی در زندان رژیم ملحد بسر برده  و پس از آن در صفوف مجاهدین پیوسته و در چهارده سال جهاد پر افتخار این کشور و دوران مقاومت مردم مسلمان افغانستان افتخاراتی را آفریدند که  در طی چهارده سال جهاد مقدس ملت مسلمان افغانستان و دوران مقاومت حضور برجسته و فعالی داشته که یکی از  آن مجاهد مردان عرصه های مبارزه و پیکار که   پس از کودتای 7 ثور 1357 و بقدرت رسیدن کمونیست ها و تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق به این کشور، در مبارزات اسلامی سهم فرا گیر داشته، مرحوم استاد سید حسن مسلم  می باشد که آن مرحوم سالیان متمادی در جهاد  و دوران مقاومت نقش برجسته و فعال خویش را ایفا نمود.

مرحوم استاد سید حسن مسلم  فرزند مرحوم سید جوهر شاه حدود شصت پنج سال قبل در دامان خانواده مذهبی از دودمان شاه دلیر در ولسوالی شیخعلی ولایت پروان متولد شد.

آن مرحوم دوره ی ابتدایی را در لیسه ولسوالی خان آباد و دارالمعلمین را  آن ولسوالی ولایت قندوز فرا گرفت، پس از فراغت  از دارالمعلمین با مدرک چهارده،  بحیث معلم در لیسه محمود هوتکی شامل وظیفه و سالیانی بعنوان استاد مصدر خدمت برای نسل جوان کشور گردید و همزمان پس از بقدرت رسیدن کمونیست ها و تجاوز شوروی سابق به این کشور استاد مسلم، به حمایت از جهاد و مجاهدین به فعالیت آغاز و سرانجام درسال 1362 بنابر فعالیت های وسیع جهادی که داشت از جانب عمال رژیم کمونیستی دستگیر و به زندان پلچرخی و حدود پنج سال  تحت تحقیق و شکنجه قرار گرفت.

او پس از آزادی  به صفوف مجاهدین در سنگرهای مقدم جبهات حرکت اسلامی افغانستان در  ولایات؛ کابل(پغمان) پروان، میدان، لوگر، جاجی و…  حضور فعال و برجسته داشت.

بعد از شکست نظام کمونیستی و پیروزی مجاهدین نیروهای نظامی حرکت اسلامی، جزو اولین نیروهایی بودند که وارد پایتخت شده و کنترل بخش های مهمی از کابل را به دست گرفتند، استاد مسلم بعنوان عضو شورای مرکزی این حزب بعد از پیروزی جهاد با ورود به شهر کابل کنار سترجنرال الحاج سید حسین انوری چون دوران جهاد به فعالیت های سیاسی و اجتماعی خویش ادامه داد و همچنین پس از ظهور گروه طالبان و دوران مقامت نیز استاد مسلم در شمال کشورمخصوصا  مزارشریف، سمنگان و دره صوف، بامیان  و دیگر نقاط کشور در جبهات متعدد ایفای وظیفه نمود.

ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی استاد مسلم
بدون اغراق استاد مسلم از جمله مجاهدین و از  شاخص شخصیت های شیخعلی بود؛ او در بین مجاهدین و مردم خویش از جایگاه و محبوبیت خاص برخوردار بود. مهم‌ترین علت این محبوبیت مردمی رفتارهای اجتماعی او  بود.  واز ویژگی‌های دیگر استاد مسلم بردباری او بود که با هر قشری می‌نشست و متناسب با وضعیت فکری او سخن می‌گفت و اصلا خسته نمی‌شد. مردم نیز از جلسات ایشان احساس خستگی نکرده، حضور در محضرش را غنیمت می‌دانستند و خلاصه سخن اینکه: نقش محوری استاد در وجاهت اجتماعی او در میان جامعه  داشت.
مرحوم   استاد مسلم دارای قلب رئوف و مهربان بود و نسبت به خاندان عصمت و طهارت ارادت خاص داشت و در مجالس ذکر مصیبت اهل‌بیت(ع) مخصوصا در عزای امام حسین(ع) اشکش جاری بود. وی  توجه ویژه‌ای به امر زیارت اماکن مذهبی داشت و معتقد بود یکی از حقوق امامان معصوم، رفتن به زیارتشان می‌باشد. مرحوم استاد مسلم با روحیه ای اجتماعی، سخاوت، تواضع و مردم داری او مورد توجه و اعتماد مردم قرارداشت.

سمت های استاد مسلم در حکومت

استاد مسلم دوران حکومت مجاهدین و پس از توافق بن و دوران حکومت انتخاباتی کشور ، سمت های ذیل را عهده دار بود:

1. رئیس قوه بشری دوران حکومت مجاهدین

2. ریاست تفتیش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

3. اتشه وزارت امور مهاجرین در قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در شهر زاهدان جمهوری اسلامی ایران

4. اتشه وزارت امور مهاجرین در قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان، امور مهاجرین در شهر کویته پاکستان.

سر انجام در تاریخ 14 حمل 1394 خورشیدی در اثر مرض قلبی و کلیه که عاید حالش گردیده بود دار فانی را وداع گفت.

 روحش شاد و یادش گرامی باد!Comments are closed.