پاسخ چند پرسش در شبکه¬های اجتماعی

به عنوان عضو کوچک شورای عالی علمای امامیه­ی افغانستان صرفاً یاد آوری می­نمایم.

از مدتی بدینسو تعدادی در برخی­ ها در شبکه­ های اجتماعی تشکیل شورای عالی علمای امامیه افغانستان را در تقابل با شورای علمای شیعه افغانستان مطرح می­نمایند وعده ای از دوستان طی پیام­های شخصی از نگارنده نیز این سئوال را می­پرسند. من به عنوان عضو کوچک این نهاد دینی و اجتماعی در پاسخ پرسش­های آن عده از دوستان اهل علم و طلاب گرامی نکاتی را یا آور می­شوم:

  1. در زمان ، مرحوم آیت الله محسنی که ریاست شورای علمای شیعه را عهده دار بودند، شورای تنظیم امور دینی با اهداف و برنامه­ های مشترک ایجاد و نه تنها با آن مخالفت، بلکه آن را ضرورت در تقویت برنامه ­های شورای علمای شیعه دانستند.
  2. بارها با حضرات آیات: صالحی مدرس واعظ زاده بهسودی و دیگر علمای بزرگوار اهل تشیع بارها در موضوعات مهم رایزنی و مشوره صورت گرفته، بعضی بزرگان از جمله آیت­ الله صالحی مدرس از من و دوستانم تقاضا نمودند تا مشاور وی در امورات برنامه­های شورای علمای شیعه باشیم، از این­رو تشکیل این نهاد دینی را در شرایط حساس کنونی در راستای تقویت شورای علمای شیعه می دانیم.
  3. شورای عالی علمای امامیه افغانستان در پیوند با حضور حدود ۲۵ در صد جامعه­ای امامیه افغانستان با حکومت فعلی و مخالفین آن وارد مذاکره و چانه زنی هستند و بر حضور و جایگاه پیروان مذهب جعفری بصورت عادلانه تأکید و در این زمینه اقدامات عملی با حضور علمای تأثیر گذار ولایات و پایتخت کشور صورت می­گیرد.
  4. شورای عالی علمای امامیه افغانستان، غیر وابسته به نهادهای حکومتی، احزاب سیاسی داخلی و کشورهای بیرونی بوده و این شورا در سرنوشت مردم خویش بی تفاوت نخواهد ماند.
  5. شورای عالی علمای امامیه افغانستان در تمامی مواضع رسمی خویش بر اخوت، برادری، همبستگی و حفظ استقلال علمای دین تأکید داشته و آن را از مهم ترین اهداف خویش می دانند.

با احترام

سید جعفرعادلی حسینی

 Comments are closed.