نمایش نوار ابزار

کتاب تاریخ قوم سادات افغانستان در اسلو رونمایی شد!

دوشنبه ۱۴ سنبله ۱۴۰۱

کوثرالنّبی اسم کتاب پژوهشی تاریخ سادات افغانستان است که ۲۰ سال قبل نوشته و اینک ویراست سوم آن چاپ و رونمایی شد. محفل رونمایی این کتاب تاریخی_پژوهشی به روز شنبه ۳سپتمبر در شهر اسلوی ناروی با حضور نویسنده این کتاب، سیدجعفرعادلی حسینی و تعداد دیگر از پژوهشگران و فرهنگیان برگزار شد. سید هاشمی پروانی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر که از سخنرانان برنامه بود، نوشتن این کتاب را مکتوب کردن بخشی از میراث بشر خواند و تاکید کرد که به لحاظ جامعه شناسی، سادات با گزار‌ه‌های پارادایمی را که تجربه کرده، ظرفیت قوم شدن را پیدا کرده است. هاشمی تاکید کرد که بازخوانی تاریخ مهم است اما خلق روایت جدیدی در محور سادات با مطالبه‌گری حقوق شهروندی و انسانی، را ضروری‌تر دانست.

پروانی همچنان با یادآوری از ستم تاریخی و نفی و انکار این قوم تاکید کرد که کار در این راستا به عنوان یک ارزش انسانی است و نباید به معنی طبقه بندی انسان‌ها و تمامیت خواهی تلقی شود.

فریده احمدی، نویسنده و پژوهشگر که نیز در این محفل سخنرانی میکرد با یادآوری از ضرورت و سختی کار پژوهش، از کثرت‌گرایی گفت و تاکید کرد که ما باید دید فراقومی به چنین دستاورد‌ها داشته باشیم.

سیدجعفرعادلی حسینی نویسنده این کتاب با پاسخ به نقدهای وارد شده به این کتاب، به ضرورت کار بیشتر تاکید کرد و یادآور شد که ۲۰ سال قبل بخاطر سوءاستفاده از قانون اساسی و برخورد تبعیض آمیز با سادات، به ضرورت بازخوانی تاریخ پی بردم.

او همچنان پیشنهاد هاشمی پروانی برای سپردن این کتاب به یک تیم برای تبدیل کردن آن به “دانشنامه سادات” موافقت کرد.

کتاب موصوف قرار است در چند شهر و کشور دیگر نیز طی محفلی رونمایی و سپس به دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

مطالب مشابه