نمایش نوار ابزار

کوثر النبی (پژوهشی درتاریخ سادات افغانستان)

چهارشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۶

چاپ اول

مشخصات:

کوثر النبی(پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان)

نویسنده:  سیدجعفرعادلی«حسینی»

اندازه: رقعی

تعداد صفحه: ۴۶۴

تیراژ: ۲۰۰۰

نشر: گلهای بهشت

سال: ۱۳۸۳

یکی از پیامد های اجتماعی ظهور اسلام،  شکل گیری طبقه ی به نام سادات در جامعه ی اسلام بود،  سادات همگام با گسترش اسلام در سرزمین های همانند: افغانستان، ایران، پاکستان، سوریه، عراق، لبنان، مصر، هند و… از شرق تا غرب عالم پراکنده شدند وبه عنوان گروهی محترم و متنفذ مورد توجه عموم قرار گرفتند.

افغانستان از جمله سرزمین های بود که سادات از همان روز های نخستین ورود  اسلام به منظور تبلیغ از این آیین به آن جا هجرت نمودند آنان در شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دوره های مختلف تاریخ این کشور تأثیر فوق العاده شگرف نهاده اند.

در این نوشتار تحت عنوان «کوثرالنبی(پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان)» از باب براعت و استهتلا سعی شده است مختصری از تاریخ سادات افغانستان، از رمان ورودتا کنون بطور گذرا در شش فصل مورد توجه قرار گیرد و از مجاهدت ها، نقش و رهبری و خدمات علمی، سیاسی، اجتماعی و دینی سادات عظیم الشأن یادی به میان آید.

مطالب مشابه