نمایش نوار ابزار

گرداننده و نویسنده ای مطالب گپ خاکستری کیست؟

دوشنبه ۳۰ حوت ۱۳۹۵

گرداننده صفحه ای در فیس بوک با نام مستعار «گپ خاکستری» که اخیرا در موضوعات مختلف، بالخصوص هویت سادات و انشعابات حرکت اسلامی بعد از مرحوم آقای انوری مطالب گوناگون با ماسک گپ خاکستری می نویسد، مدتها ذهنم را مشغول نموده بود که این شخص کیست؟

تا اینکه کشف شد او یکی از آشنایان قدیم و اهل رسانه و اکثرا با نام مستعار مطالب می نویسد، خیلی علاقه ندارد که در شبکه های اجتماعی، مخصوصا فیس بوک با نام حقیقی خویش ظاهر شود، او نسبت به حضور در شبکه های اجتماعی حساس و حتی در آدرس شخصی اش خیلی به مباحث سیاسی و تحلیلی نمی پردازد، او سابقه ای وابستگی به حزب حرکت اسلامی نیز نداشته و پدرش با یکی از احزاب منحله دوران جهاد همکاری داشت، او سالهای اخیر با سید خلیل انوری و آن هم بخاطر برخی خواسته هایش ارتباط داشته و همین طور با ابوالحسین یاسر، از آنجاییکه وی با نام مستعار مطالب قابل توجه می نویسد و خاطرش جمع است که در فضای حقیقی جوابگو نیست لذا به برخی شایعات و بدون تحقیق در موضوعات جنجالی قلم می زند، به این آشنای خوبم که در این حد باورم نمی شد و از آنجاییکه ایشان انصافا اهل قلم و تحلیل نیز می باشد پیشنهاد می کنم که بعد از این سعی کن تا روایت های واقعی را بنویسید و منتقد منصف باشید، اگر چنانچه به خواست های خویش نرسیده اید و احیانا دوست تان مشکل داشت و از عهده ای کاری برآمده نتوانیست، لطفا عقده مندانه قلم نزنید، من باور مندم که اگر شما(نویسنده گپ خاکستری) با چهره ای واقعی تان و بدون ترس و واهمه وارد میدان شوید و استفاده گران و تکه داران قومی و مراکز مافیایی قدرت در افغانستان و به تعبیر خودتان، مثلث شوم تکه داران قومی را مستند به چالش بکشید، وجدان تان راحت و در این صورت طرفداران خود را نیز دارید.

موفق باشید رفیق قدیمی….

مطالب مشابه