نمایش نوار ابزار

گزارش دومین روزکارگاه آموزشی مبانی تقریب،وحدت واخوت اسلامی

سه شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۵

دور اول روز دوم گارگاه آموزشی، مبانی تقریب، وحدت و اخوت اسلامی در مرکز نما رسانه قبل از ظهر روز یک شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۵ خورشیدی با تلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید آغازشد.

در ابتداء حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدحسن فاضل زاده درمورداهداف کارگاه آموزشی توضیحاتی ایرادنمودند و نکاتی راخاطرنشان ساختند وگفتند: هدف ازاین کارگاه آموزشی، مبانی  تقریب، وحدت و اخوت اسلامی  می باشد. چنانکه زیر یک سقف و درکنارهم بودن نشانهء ازتقریب، وتواضع واحترام نسبت به همدیگر وارتباط مداوم داشتن نشانه اخوت ووحدت است.
دانشمندان، بزرگان و علماء حوزات علمیه ومحصلین باید مبلغین برای وحدت بوده ودراین زمینه تلاش وکوشش نمایند.

سپس   اولین استاد، حجت  الاسلام والمسلمین شیخ غلام عباس مصباح عضوشورای اخوت اسلامی پیرامون مشترکات وحدت اسلامی به ایرادسخن پرداختند.
ایشان مشترکاتی که بین مذهب تسنن وتشیع وجود دارد برشمردندکه آن مشترکات شامل؛

 1. خدا
 2. قرآن
 3. رسول
 4. ملائکه
 5. قیامت رادانستند وبعدازتوضیح برای مشترکات اشاره نمودند و گفتندکه مامسلمانهامانند مسیحیان نیستیم که تنهایک کتاب ویک پیامبر راقبول داشته باشیم بلکه ما همهءپیامبران الهی وکتب آسمانی راقبول داریم واهانت به سایرپیامبران وکتب الهی را جایز نمیدانیم، اماآنهاییکه به قرآن اهانت می کنند وقرآن راآتش می زنند،گویا اینکه به همهءپیامبران الهی توهین کرده اند،یعنی توهین به حضرت نوح، حضرت موسی وحضرت عیسی علیهم السلام.
  ایشان بااستنادبه آیات قرآنی که پدران وبرادرانتان رادوست نگیرید،زمانیکه آنهاکفاررادو ست میگیرندوکسی که اینکاررامیکنند به دین وقرآن ظلم نموده است.
  وبرهمین اساس پیامبراسلام (ص)عموی خودابولهب راازخودطردنموده وسلمان رابه عنوان اهلبیت خودخطاب میکند.
  سخنران دیگرجلسه مولوی ابراهیمی معاون شورای اخوت اسلامی بود که حول تبیین وراهکارهای برای بیرون رفت ازمشکلات کنونی جهان اسلام سخنانی را ایرادنموده وبه بعضی ازمشکلات درجامعه اسلامی اشاراتی نمودند که ازجمله مشکلاتی چون جهل ونادانی،فقر،مهاجرت وناامنی رابرشمردند.
  وبرای ایجادوحدت واخوت دربین جوامع اسلامی راهکارهای برای بیرون رفت ازمشکلات موجوده مسابلی رابیان نمودند؛
  ۱٫ ایمان وعقیده کامل داشتن.
  ۲٫ تقوی
 6. ۳٫ اخلاق حسنه
 7. ۴٫ داشتن اراده واندیشه جهاد
  ۵٫ تصفیه وجداسازی صفوف خود ازکفار
  ۶٫ عدم توقع ازدشمنان
  ۷٫ ایثار وفداکاری
 8. ۸٫ ترحم به همدیگر وسختگیری باکفار.
  ایشان مسلمانان راماننددرختی میداندکه ریشهء آن اسلام وشاخه های آن مذاهب موجوده اسلامی میباشد.
  ودراخیرسخنان خودخاطرنشان ساختند که بزرگترین مشترکات ما همانا اهل بیت پیامبر(ص) بوده واهل سنت احترام به اهلبیت را واجب می داند.

وسخنران اخیرقبل استادصافی بودند که موضوع بحث ایشان وحدت اسلامی درجهان اسلام(نظری و عملی) بود.
استادصافی مشترکات مسلمانان را، توحید، نبوت ومعاد خواند.

وی گفت که دشمنان اسلام هیچ وجه مشترکی ندارند،تنها وجه مشترکشان دشمنی با مسلمانان است.کفاردربین مسلمانان تفرقه ایجادنمودندتاآنها ازهمدیگربیزاری جسته وبه کفربپیوندند.وعلت عقب ماندگی مسلمانان رااختلافاتشان دانسته ودرنتیجه ازعلم وتمدن وصنعت دور نگهداشته شدند وعقب ماندند.درحالیکه اسلام مهدعلم وتمدن وفرهنگ بوده است.
ونمونهءبارزآن شخص پیامبر اسلام (ص) است که به فضا که همانا معراج است رفت وبعد کفار ازاسلام یادگرفتند علم تمدن وفضار رفتن را.

دور دوم، روز دوم گارگاه آموزشی، مبانی تقریب، وحدت و اخوت اسلامی در مرکز نما رسانه قبل از ظهر روز یک شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۵ خورشیدی با صحبت های اساتید، هریک؛ حجج اسلام؛ افشاگر، عادلی حسینی و پروفیسور راشد ادامه یافت.

بعد از ظهر برنامه کارگاه آموزشی با صحبت حجت الاسلام والمسلمین احمد ذبیح دافشاگر، استاد دانشگاه و مدیر مدرسه زینبیه کارته چهار کابل پیرامون آسیب شناسی وتعصبات قومی و مذهبی ازدیدگاه قرآن و سنت مطرح نمود.
ایشان انواع تعصبات را به موارد ذیل تفصیلا توضیح داد:

 1. مذهبی
 2. قومی
 3. زبانی
 4. نژادی
 5. حزبی وگروهی .
  وهمچنین عوامل تعصبات را:
  ۱٫ جهالت
 6. خودخواهی
 7. مداخلات ودسیسه های خارجی
 8. محرومیت
  ۶٫ غفلت
 9. فقدان شعورسیاسی
 10. ضعف ایمان
 11. انحصارطلبی.
  وراهکارهابرای بیرون رفت ازتعصبات را اینگونه بیان داشتند و اهم آنها به قرارذیل است.
  ۱٫ همدیگرپذیری
 12. ۲٫ تقویت انگیزه های دینی
  ۳٫ ازبین بردن جهل ونادانی
  ۴٫ برگذاری محافل و مجالس تقریب بین المذاهب و مشترک.

استاد بعدی حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر عادلی حسینی، رئیس کمیسیون ارتباط شورای اخوت اسلامی افغانستان که موضوع بحث ایشان پیشگامان تقریب درجهان اسلام وافغانستان تفصیلا صحبت نمودند. وی درموردتقریب، وحدت واخوت اسلامی وضرورت آن بحث و نیز عوامل عقب ماندگی مسلمانان رادرطول تاریخ نداشتن انسجام،همسویی وهم فکری دانسته وهمبستگی و برادری را، مستلزم یک مرکزیت واحد، مرکب ازنیروهای متخصص، سالم، مستعد وکارآمد، با انگیزهءبالای اعتقادی وخدمت درراه اسلام وجامعه دینی خواند. ایشان پیشگامان تقریب رادرجهان اسلام وافغانستان قرار ذیل نام برده و در مورد شخصیت هرکدام آنها مشروحا بحث نمودند.
الف-پیشگامان تقریب درجهان اسلام همانند:
۱٫ سیدجمال الدین حسینی افغانی.

 1. ۲٫ آیت الله العظمی بروجردی.
  ۳٫ علامه شیخ محمود شلتوت.
  ۴٫ شیخ محمدغزالی.
  ۵٫ شهیدحسن البنا.
  ۶٫ سید محمد قطب.
  ۷٫ آیت الله العظمی سید روح الله الموسوی الخمینی.
  ۸٫ آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر
  ۹/ آیت الله العظمی سید علی سیستانی.

الف) پیشگامان تقریب درافغانستان:
۱٫ شهیدمیرعلی اصغرشعاع.
۲٫ آیت الله العظمی حجت کابلی.
۳٫ آیت الله العظمی واعظ.
۴٫ مولاناشهیدعطاالله فیضانی.
۵٫ آیت الله العظمی شیخ محمد امین افشار.
۶٫ مولاناشهیدحاج محمدامان، معروف به خان مولوی
۷/ علامه شهیدسیداسماعیل بلخی.
۸٫ آیت الله العظمی سید ابوالفاضل فاضل.
۹٫ استادشهید ربانی.

آخرین استاد در این کارگاه آموزشی، پروفیسور مجددی رئیس اسبق اکادمی علوم افغانستان و استاد دانشگاه در کابل بود.

استاد راشد در این بحث نقشه استعماربرای تجزیه جهان اسلام را خواند.
ایشان اظهارداشتندکه جریانهای تکفیری پدیدهءاستعماری واستخباراتی اند که ازجانب دستگاه های استخبارات جهانی ماموربه تکفیرپیروان مذاهب اسلامی، احزاب و مکتب های اسلامی خواند.
این جریان هابه هیچ وجه قابل پذیرش هیچ یکی ازفرق و مذاهب قبول شدهء اسلامی دنیا نیست.
تکفیری هاوظیفه بذر پاشیدن تخم نفاق، جنگ،کشمکش وخصومت های نابجا وناروای ضد اسلامی وضدانسانی اند تازمینهء تجزیهء جهان اسلام رابرای بهره برداری استعمارگران خارجی فراهم نمایند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها