نمایش نوار ابزار

گلبرگها خاطره

یکشنبه ۲۵ میزان ۱۳۸۹

مشخصات:

گلبرگ خاطره ها

نویسنده:  سیدجعفرعادلی«حسینی»

اندازه: وزيري

تعداد صفحه: 500

تیراژ: 2000

نشر: گلهای بهشت

سال: 1384

از آنجاييكه صفحات و سطور تاريخ بيانگر حال و احوال گذشتگان، از چگونگى فرهنگ، شيوه زندگى اجتماعى واعتقادى آنان مى‏باشد ؛ بدون ترديد، خاطراتى كه هر شخص، از تجربه‏هاى زندگى أش در رابطه با شخصيت‏ها، افكار و عقايد، راه و روش جامعه خويش مى‏نويسد؛ اطلاعات آن به عنوان منابع براى نسل‏هاى آينده مورد استفاده قرار ميگيرد.

بنا براين خاطرات شخصى نگارنده، تحت عنوان «گلبرگ خاطره‏ها» كه در بردارنده حكايات تاريخ حكام، بزرگان، اقوام، تشكلهاى مذهبى، ملّى وسياسى (احزاب سياسى، مراكز فرهنگى و نهادهاى خدماتى واجمتاعى)، در سه دهه (دوران كودكى و جوانى أم) خاطراتى از رُخداد وحوادث وتحولات سياسى، نظامى، فرهنگى واجتماعى شگفت آور كشور افغانستان وجهان را به ياد دارم، كه حتى بعضى از آن تحولات تاريخى وعبرت‏انگيز كشورها به گونه مرتبط به كشور ما و نيز خاطراتم مى‏باشد.

به همين سبب خاطرات نگارنده از سه دهه زندگى (مخصوصا بيش از يك دهه آن) از فعاليت‏هاى فرهنگى، سياسى و خدماتى در احزاب سياسى (دوران جهاد)، مراكز فرهنگى و مؤسسات‏خدماتى، و شركت در سيمينارها كنفرانسهاى علمى، فرهنگى و سياسى در افغانستان و ديگر كشورها حكايت مى‏كند.

مطالب مشابه